Hlavní / Diagnostika

Chirurgie k odstranění mozkové aneuryzmy: indikace, chování, prognóza, rehabilitace

Diagnostika

Kardiovaskulární onemocnění je hlavní příčinou úmrtí populace většiny evropských zemí. Lékaři se nejčastěji potýkají s arteriální hypertenzí, která je běžnou příčinou cévních příhod, jako je mozková mrtvice nebo srdeční infarkt. Zvýšení tlaku však někdy vede k prasknutí aneuryzmy cévy, pokud existuje v mozku. Rehabilitace po aneuryzmě mozku (přesněji její prasknutí) spočívá v obnovení funkce kůry a bílé hmoty ovlivněné hypoxií..

Pokud je nutný chirurgický výkon pro cerebrovaskulární aneurysma?

mozková aneuryzma

V souvislosti s možnými komplikacemi během operace je nutný přísný přístup k platnosti chirurgie pro nevybuchlou aneuryzmu. Indikací pro chirurgický zákrok jsou aneuryzma větší než 7 mm. Indikace pro chirurgii se stanou jasnější s nárůstem aneuryzmatu během pozorování as rodinnou predispozicí k krvácení (případy krvácení z aneuryzmy u blízkých příbuzných).

Léčba

Jediným efektivním způsobem je chirurgická léčba. Všichni pacienti s aneuryzma by se na ni měli vztahovat bez ohledu na jejich velikost, strukturu, strukturální vlastnosti stěny, předpis aneuryzmy. Volba chirurgické léčby závisí na místě patologie, přítomnosti nebo nepřítomnosti ruptury aneuryzmy, době, která uplynula od ruptury, obecném stavu pacienta, přítomnosti komplikací a nezbytného vybavení a kvalifikaci chirurga. U několika aneuryzmat je vhodné je odstranit ve stejný den..

Pacienti s nevybuchlou aneuryzmou nepodléhají nouzovému odstranění. Operace se provádí podle plánu (čas je stanoven předem, pacient je připraven), protože riziko spontánního protržení aneuryzmatu nepřesahuje 2–5% ročně. Pacienti s rupturou aneuryzmatu potřebují včasné chirurgické ošetření, aby zastavili tok krve do defektu. Je to kvůli rychlému rozvoji komplikací, 20–25% pravděpodobnosti vzniku opakovaného prasknutí v následujících 14 dnech. Každé opakované roztržení probíhá stále obtížněji.

Data operace

V následujících 3 dnech a do 2 týdnů od okamžiku krvácení je chirurgický zákrok indikován u všech pacientů bez komplikované cévní patologie. Operaci lze provést pouze při kompenzaci stavu pacienta, u jedinců s vysokým rizikem opakovaného krvácení a se závažnými křečovými tepnami mozku. Volba operace závisí na závažnosti nedostatku kyslíku v mozku. V případě uspokojivého stavu pacienta může být chirurgický zákrok proveden ihned po diagnóze. Při neúplné kompenzaci je pozorováno pozorování pacienta s následným rozhodnutím o operaci - se zlepšením můžete operovat. V dekompenzovaném stavu je operace zpožděna, dokud se stav nezlepší..

S vysokým rizikem fatálních následků jsou všichni pacienti s akutní kompresí (kompresí) mozku v důsledku přítomnosti hematomu, výrazným porušením odtoku mozkové tekutiny z mozkových komor, přemístěním mozkového kmene a rozsáhlými oblastmi narušeného průtoku krve do mozkové tkáně podrobeni chirurgickému zákroku. U těchto pacientů je chirurgický zákrok zásadní - fáze resuscitační péče. U těchto pacientů je pravděpodobnost úmrtí bez chirurgického zákroku 90–95%.

Po 2 týdnech od okamžiku prasknutí aneuryzmatu (opožděné období) jsou pacienti s komplikovaným průběhem nemoci způsobené křečemi mozkových tepen, kteří jsou ve vážném stavu, a pacienti, kteří měli krvácení a jsou ve stabilním stavu, podrobeni chirurgickému zákroku. Také v tomto období lze provádět chirurgické odstranění aneuryzmat lokalizovaných na těžko přístupných místech. V odloženém období se upřednostňují operace s nejméně traumatem, protože riziko úmrtí již bylo minimalizováno..

Výsledek léčby závisí na tom, jak rychle a plně se podařilo zastavit průtok krve do aneurysmatu. Pro léčbu využívají 1 ze 2 možností chirurgického zákroku: otevřená mikrochirurgická chirurgie nebo endovaskulární (vaskulární) intervence. Ve vzácných případech, ve vážných případech, se pacienti uchylují ke kombinované léčbě. Spočívá v provádění endovaskulární embolizace (zablokování) lumenu tepny a zajištění proudění krve do aneurysmatu. Jakmile se stav pacienta zlepší, provede se otevřená operace..

Druhy operací

Otevřená mikrochirurgická operace se provádí v celkové anestezii pomocí speciálního mikroskopu a mikrochirurgické techniky. Účinnost zastavení přívodu krve do aneuryzmatu s otevřeným chirurgickým zákrokem je 95-98%. Podstata operace:

 • Craniotomy - otevření krania;
 • Rozdělení dura mater;
 • Pitva arachnoidální membrány a alokace velkých krevních cév základny mozku a aneurysma;
 • Ukončení toku krve do aneuryzmy oříznutím;

 • Oprava vady tkáně.
 • Pokud není možné provést otevřený zásah, s lokalizací aneuryzmy na nepřístupném místě, u pacientů v senilním věku může být aneuryzma léčena endovaskulárně. Po operaci je možné odstranit vadu z krevního oběhu v 86-88% případů. Podstatou intervence je zavedení do dutiny aneuryzmy speciální odnímatelný katetrový balón nebo elektricky oddělitelné mikroskopické spirály z platiny. Balón vede k mechanickému zastavení průtoku krve a spirála k tvorbě krevních sraženin, které brání toku krve do jeho dutiny.

  Pooperační období

  Po dokončení operace je bez ohledu na stav pacienta převeden na neuroususcitaci, kde je pod neustálou kontrolou. Pacientovi je podávána profylaxe komplikací. Pokud do 24 hodin po operaci zůstává stav pacienta uspokojivý nebo mírný, je převeden na oddělení neurochirurgie. Když se stav zhorší, provede se mozkové skenování pomocí počítačové tomografie (CT). Po obdržení výsledků vyšetření je vyřešena otázka následné taktiky ošetření..

  Efekty

  Okamžité odstranění aneuryzmy před jejím prasknutím, dodržování všech provozních pravidel pomáhá minimalizovat pravděpodobnost nepříznivých účinků a komplikací.

  Průměrná pooperační úmrtnost nepřesahuje 13%.

  Možné následky po operaci:

  • Zvýšená trombóza;
  • Vývoj mozkového edému;
  • Infekční infekce;
  • Mrtvice;
  • Epilepsie;
  • Křečový syndrom;
  • Poškození řeči;
  • Problémy se zrakem;
  • Poškození paměti;
  • Nerovnováha a koordinace pohybů;
  • Duševní úpadek.

  Příprava na chirurgii

  Pokud má pacient indikace k chirurgickému odstranění nevybuchlé aneuryzmy, je hospitalizován podle plánu na klinice, která musí splňovat následující požadavky:

  1. Mít neurochirurgické oddělení i specialisty se zkušenostmi s prováděním jak otevřených mikrochirurgických intervencí na mozkových cévách, tak se zkušenostmi s intervencemi pro endovaskulární vypnutí aneuryzmat;
  2. Mít rentgenové oddělení s možností provádění spirálové počítačové angiografie, magnetické rezonance, digitální subtrakční angiografie;
  3. Operační sál by měl být vybaven speciálním zařízením pro mikrochirurgii mozkových aneuryzmat;
  4. Mají neuroresuscitační jednotku.

  Příprava na chirurgii je důležitou součástí úspěšné léčby.

  Jsou prováděny obecné klinické studie (krev, moč, biochemické krevní testy, koagulogramy, krevní testy na infekce (HIV. RW, virová hepatitida), rentgen hrudníku, EKG), odborné konzultace (neurolog, terapeut a další specialisté podle indikací)..

  Všechny tyto studie mohou být provedeny na klinice během hospitalizace, ale je možné tyto studie absolvovat ambulantně, před hospitalizací..

  Pro výběr metody chirurgického zákroku se provádějí studie k posouzení povahy a struktury aneuryzmatu a stavu mozkové tkáně.

  • Angiografie magnetickou rezonancí (doba letu). Tato technika umožňuje získat jasný obraz aneuryzmy s velikostí aneuryzmy 3 mm nebo více.
  • Počítačová tomografie v angiografickém režimu. Tímto vyšetřením je možné detekovat přítomnost kalcifikací ve zdi a krevní sraženiny uvnitř aneuryzmatu. Tato technika je však nižší než angiografie magnetické rezonance v přesnosti odrazu struktury aneuryzmatu s velikostí menší než 5 mm..
  • Digitální odečtená angiografie. Dosud tato studie zůstává „zlatým standardem“ v rozpoznávání aneuryzmat o velikosti menších než 3 mm a plavidel malého průměru. Studie je prováděna pouze v nemocnici, vzhledem k možnosti komplikací při její realizaci.

  Magnetickou rezonanční angiografii a počítačovou tomografii v angiografickém režimu lze provést před hospitalizací na klinice za předpokladu, že od doby studie do hospitalizace neuplynuly více než 6 měsíců, od doby studie a provádění studií nedošlo ke změnám stavu pacienta podléhají všem nezbytným technickým požadavkům.

  Před operací jsou hodnoty krevního tlaku upraveny na stabilně normální hodnoty, hladina cukru v krvi je upravena na diabetes mellitus, s exacerbací chronických onemocnění - hledají kompenzaci.

  Po dokončení všech nezbytných vyšetření a zjištění, že na operaci nejsou kontraindikace, je pacient umístěn na kliniku. Chirurg ho zkoumá, vysvětluje plán operací a možné komplikace a anesteziolog mluví s pacientem. Pacient vyplní dotazník a s operací souhlasí.

  V předvečer operace od šesti večer je zakázáno jíst a pít vodu, pokud je operace plánována po 12, můžete si dát lehkou večeři. Splnění tohoto stavu je velmi důležité pro zajištění bezpečné celkové anestezie..

  Před operací se musíte osprchovat a umyjte si vlasy. Čistota je prevence infekčních komplikací.

  Všechny nepochopitelné otázky musí objasnit lékař nebo ošetřující personál, což pomůže do určité míry odstranit předoperační vzrušení spojené s intervencí..

  Příznaky

  Klinický obraz silně závisí na velikosti, struktuře a lokalizaci defektu. Symptomy se projevují pouze v přítomnosti velké aneuryzmy nebo pokud jsou umístěny ve fyziologicky důležitých oblastech. Patologie se proto často vyskytuje během náhodného vyšetření nebo ve vážném stádiu. Nejběžnější příznaky jsou:

  • Bolest v očích a / nebo v jejich blízkosti;
  • Znecitlivění, svalová slabost nebo ochrnutí obličeje;
  • Dilatační žáci, snížené vidění;
  • Nesnášenlivost vůči jasnému světlu (fotofobie);
  • Nevolná nevolnost;
  • Nepříčinné zvracení, po kterém není úleva;
  • Časté nebo přetrvávající závratě;
  • Sluchové postižení;
  • Časté a silné bolesti hlavy, obtížné reagovat na standardní léčbu;
  • Poškození řeči;
  • Dvojité vidění;
  • Snížený výkon, vzhled bez příčiny únavy;
  • Porušení pohybů (nejprve s vysokou přesností, poté jednoduchou) a chůze;
  • Poruchy spánku.

  Jak se provádí chirurgické odstranění mozkové aneuryzmy??

  Pro chirurgické odstranění aneuryzmy se používá jako otevřené zásahy do mozku: ořezová aneuryzma; vytvrzení stěn aneuryzmy obalením aneuryzmy chirurgickou gázou; zastavení průtoku krve tepnou použitím klipů na tepnu před aneurysmem nebo před a po aneurysmatu (odchyt), jakož i endovaskulární techniky.

  Přímé chirurgické zásahy do mozkové aneuryzmy jsou špičkové manipulace a vyžadují, aby chirurg měl zkušenosti a zvládnutí mikrochirurgického vybavení.

  Složitost operace spočívá v nutnosti přidělit cévu a aneuryzmu takovým způsobem, aby se zabránilo prasknutí aneuryzmy a poškození mozkové tkáně..

  Tyto operace se provádějí hlavně pro mladé lidi, přičemž se bere v úvahu možnost korekce aneuryzmy z otevřeného přístupu..

  Operace se provádí v celkové anestezii a trvá několik hodin..

  Během zákroku je prováděno neustálé sledování základních funkcí těla:

  1. Hlavní parametry těla a mozku jsou kontrolovány;
  2. Krevní tlak je korigován, mozková tkáň je chráněna před ischemií atd..

  Průběh otevřené operace na aneuryzmatu mozku lze schematicky znázornit takto:

  • Provede se trepanace lebky;
  • Poté je v lebce vyříznuta díra s kranitoomem, oddělená část kosti stoupá a je odstraněna (po dokončení operace se tato část kosti vrací na své místo);
  • Dura mater se otevře a chirurg získá přístup do mozku;
  • Patologická (ložisková) tepna a aneuryzma se rozlišují;
  • Na krk aneuryzmatu je na jeho základně umístěna svorka - samosvorná mikrodevice s větvemi, větve tlačí na krk aneuryzmy a aneuryzma vypínají z krevního řečiště;
  • Během operace je nutně kontrolována radikalizace vypnutí aneuryzmatu z krevního řečiště vpíchnutím aneuryzmatu, aneuryzma je vyšetřena pomocí kontaktní ultrazvukové dopplerografie, aneuryzma může být vyšetřena mikroskopem nebo endoskopem, jakož i intraoperativní fluorescenční angiografie;
  • Operace je dokončena na aneuryzmě mozku sešíváním dura mater, odříznutá část lebky se vrací na své místo a je fixována titanovými destičkami a šrouby.

  Ořezová účinnost aneurysma dosahuje 98%.

  Příčiny a příznaky patologického procesu

  Neelastická část cévy (aneurysma) mozku může být roztržena vystavením některým faktorům na lidském těle:

  • přítomnost neustálých stresů v každodenním životě pacienta, které vedou k rozvoji silného psychoemotivního nadměrného nadýmání;
  • výkon denního intenzivního fyzického zatížení;
  • přítomnost vysokého krevního tlaku, který se po dlouhou dobu nesnižuje;
  • kouření a nadměrná konzumace různých alkoholických nápojů;
  • vývoj infekčních chorob v těle pacienta, jehož průběh je doprovázen zvýšenou tělesnou teplotou.

  Příznaky patologie

  Před zlomením může mozková aneuryzma vyvolat výskyt některých nespecifických příznaků, jejichž výskyt je vysvětlen přítomností mikrodamů do krevních cév a krve vstupující do tkání vnitřního orgánu. Mezi příznaky, které zahrnují předchozí rupturu aneuryzmatu, patří:

  • výskyt silné bolesti hlavy;
  • pocit krve spěchající na obličej nebo hlavu;
  • narušení zrakové funkce, které je vyjádřeno formou diplopie (dvojité vidění); porušení normálního vnímání barev, to znamená, že pacient vidí vnější svět červeně;
  • poruchy řečového aparátu;
  • výskyt tinnitu rostoucí povahy;
  • bolest v obličeji, zejména na oběžné dráze;
  • paroxysmální závratě;
  • křeče v horních nebo dolních končetinách.

  Samotná cévní ruptura má hlavně akutní průběh a její symptomatologie přímo závisí na umístění aneuryzmatu, míře výskytu krvácení a jeho objemu.

  Ruptura mozkové aneuryzmy může být doprovázena výskytem těchto příznaků:

  1. Silná bolest hlavy řezné povahy, která se najednou objeví. V tomto případě může samotný syndrom bolesti připomínat úder do hlavy. Tento druh bolesti hlavy může být doprovázen zhoršeným lidským vědomím a dokonce i kómou.
  2. Vzhled tachypnoe je rychlý rytmus dýchání. Tento jev může dosáhnout více než 20 dechů za minutu.
  3. Tachykardie je rychlý tep, který může dosáhnout více než 100 tepů za minutu. Postupem času se s dalším vývojem patologického procesu na pozadí tachykardie tvoří bradykardie - významné zpomalení srdeční frekvence, které může dosáhnout méně než 50 tepů za minutu.
  4. Ve 20% všech případů ruptury aneuryzmatu se u člověka vyvinou generalizované záchvaty, tj. Dobrovolné svalové kontrakce, které jsou pozorovány v celém těle pacienta.

  Poškození nepružné cévy mozku je všudypřítomný patologický proces a jeden z nejzávažnějších stavů. Míra úmrtnosti během vývoje takové nemoci zůstává poměrně vysoká, i když nemocný byl hospitalizován včas a poskytl náležitou lékařskou péči.

  Jak se provádí endovaskulární intervence v případě cerebrovaskulární aneuryzmy?

  Operace se provádí v celkové anestézii, protože je nutná plná kontrola krevního tlaku a pozice pacienta na operačním stole..

  Všechny manipulace na cévách se provádějí pod rentgenovou kontrolou v rentgenovém záření. Intervence se provádí hlavně vpichem v oblasti femorálního záhybu, odkud katétr prochází femorální tepnou směrem k aneuryzmě, aneuryzma je zcela vyplněna platinovými mikropiloty a odpojena od krevního oběhu.

  V současné době se pro endovaskulární korekci aneuryzmat se širokým krkem používají metody ochrany krku aneuryzmatu, aby se zabránilo ztrátě mikrokosil v nosné cévě:

   endovaskulární léčba aneurysmatu

  Dočasná ochrana krku aneuryzmy balonem (metoda pomoci balonu), když se do oblasti nosné cévy vloží katétr s balónkem, který se nafoukne a do aneuryzmy se vloží mikrospirály, poté se balón odstraní;

 • Trvalá ochrana krku aneuryzmy stentem, který je vložen do cévy a zůstává v cévě neustále. Stent má buňky, kterými jsou mikrokobily vloženy do dutiny aneuryzmy a aneuryzma je odpojena od krevního řečiště;
 • Zavádění proudu do cévy je přesměrovací stent, který má vysokou hustotu a směruje krev cévou tak, že krev nevstoupí do aneuryzmy a aneuryzma je trombosována, to znamená, že je vyloučena možnost jejího ruptury. Kompletní trombóza aneuryzmatu nastane během 4 až 6 měsíců po zákroku.
 • Po instalaci stentů jakéhokoli druhu po dobu tří měsíců je nutné brát léky, aby se zabránilo trombóze stentu, což je třeba vzít v úvahu při výběru této intervenční techniky.

  Indikace k odstranění

  Chirurgický zákrok po stanovení aneuryzmatu není předepsán každému pacientovi, ale striktně podle následujících indikací:

  • velká aneuryzma - více než 4-5 cm;
  • rychlost růstu - více než 0,5 mm za rok;
  • aneuryzma protahuje stěnu plavidla;
  • uprostřed léze je krevní sraženina;
  • prasknutí postižené oblasti a vnitřní krvácení - v tomto případě je nutná neodkladná operace;
  • přítomnost zvýšeného rizika komplikací - prasknutí stěny cévy, tromboembolismus;
  • silná bolest.

  Za předpokladu, že aneuryzma roste pomalu a je obecně stabilní, zatímco pacient nemá žádné stížnosti na symptomy, je mu předepsána udržovací terapie. Doporučuje se pravidelně sledovat krevní tlak a užívat vhodné léky. Kromě toho je nutné opustit špatné návyky, jíst správně a vést aktivní životní styl.

  Pro pravidelné sledování krevního tlaku musíte být schopni jej správně měřit a mít vždy po ruce tonometr. Řekneme vám, jak vybrat správné spolehlivé zařízení na našem webu. Přečtěte si o odrůdách na prstu a na zápěstí.

  Pooperační zotavení

  Po operaci je pacient umístěn na pooperačním oddělení pro pozorování zdravotnickým personálem, kde sám začne dýchat a poté je převeden na jednotku intenzivní péče. Čas strávený na jednotce intenzivní péče závisí na složitosti a charakteristice průběhu operace a anestezie a je 24-48 hodin.

  Poté je na neurologickém oddělení pacient monitorován a léčen po dobu jednoho až dvou týdnů v závislosti na přímém nebo endovaskulárním typu intervence. Někteří pacienti budou potřebovat rehabilitaci.

  Doba pooperačního období pozorování po endovaskulárních intervencích je mnohem kratší než po přímých operacích a při absenci komplikací je 5-6 dní..

  Popis metod pro odstranění aneuryzmy

  Výstřižek

  Protože se zákrok provádí v celkové anestézii, je třeba pacienta vyšetřit, aby se vyloučila reakce na anestezii. Půl dne před zákrokem by měl pacient přestat brát jídlo a vodu..

  Ořezávání cév může trvat 3 až 5 hodin, provádí se podle následující technologie:

  • připojovací zařízení, která budou během zásahu sledovat pohodu pacienta;
  • instalace katétru pro odvádění moči;
  • zavedení anestetického katétru;
  • příprava oblasti, kde bude operace provedena - odstranění chloupků, dezinfekce, zajištění přístupu k postižené nádobě;
  • nalezení aneurysma;
  • oddělení místa od zdravých tkání;
  • instalace klipů;
  • obnova kosti a kůže;
  • odstranění všech použitých katétrů.

  Stenting

  Stenting - zavedení protéz rámu, které nahrazují poškozenou oblast plavidla. Příprava pacienta je následující:

  • reakční testy na léky;
  • zastavení jídla a vody 8 hodin před operací.

  Katétr je zaveden přes axilární nebo femorální tepnu. Trubice je vedena do poškozené nádoby pod kontrolou vizualizační techniky. Poté se instaluje stent a speciální mikropily, které zabrání pronikání krve do postižené oblasti z vaskulárního lůžka. Katétr se odstraní, průtok krve se zastaví a aplikuje se obvaz. Stenting trvá v průměru 1-2 hodiny.

  Endovaskulární embolizace

  Embolizaci aneurysmu lze provést od 30 minut do několika hodin, v závislosti na složitosti postupu.

  Příprava na chirurgický výkon odstranění endovaskulárních aneuryzmat:

  • vyšetření pacienta a jeho doporučení k laboratornímu a hardwarovému výzkumu;
  • Alergické testy na léky, stanovení tolerance k anestézii;
  • abstinence od jídla a vody 8 hodin před operací.

  Po anestézii je proveden řez ve třísle, do femorální krevní cévy je zaveden katétr, který je přiveden na odpovídající místo. Prostřednictvím katétru je zaveden kontrastní prostředek, který umožňuje vizualizovat celý proces na obrazovce. Lék je dodáván přes katétr do postižené oblasti, krevní céva je ucpaná. Tudíž dochází k zablokování krve z vaskulárního lůžka.

  Důsledky operace

  Mohou existovat komplikace spojené s nepříznivou reakcí na anestézii, poškození stěny cév během chirurgického zákroku. Mezi důsledky intervence patří krevní sraženiny, mozkový edém, infekce, mrtvice, křeče, potíže s mluvením, zhoršené vidění, paměť, rovnováha, koordinace pohybu atd..

  Odstranění aneuryzmy před prasknutím za předpokladu, že se zákrok provádí na specializované klinice s rozsáhlými zkušenostmi s chirurgickou korekcí vaskulárních aneuryzmat, minimalizuje možnost závažných komplikací a je nesrovnatelná se závažnými důsledky ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Kromě toho jsou některé komplikace eliminovány během chirurgického zákroku nebo okamžitě v pooperačním období. V některých případech bude vyžadováno dlouhé rehabilitační období s využitím fyzioterapeutických technik, práce s logopedem v případě potíží s řečí, pomocí psychologa, specialisty na fyzioterapeutická cvičení, masážního terapeuta atd..

  Komplikace ruptury aneuryzmat

  Roztržení aneuryzmy
  Důsledky poškození neelastické krevní cévy v lidském mozku mohou být velmi rozmanité a závažné. Jednou z těchto komplikací je mozkový angiospasmus, jehož vývoj může způsobit opakované prasknutí aneuryzmatu, cerebrální ischemii (narušené fungování vnitřního orgánu v důsledku nedostatku kyslíku). Další důsledky ruptury aneuryzmatu lze vyjádřit následujícími příznaky:

  1. Bolestivé pocity v různých částech těla, včetně bolesti hlavy. Po krvácení do mozku se u pacienta vyvinou paroxysmální bolesti různého trvání a intenzity. V tomto případě není syndrom bolesti prakticky zastaven užíváním léků na bolest.
  2. Kognitivní porucha. Taková porušení se projevují ve formě zamlžení jasnosti myšlení, ztráty paměti a schopnosti normálně vnímat tuto nebo tu informaci přicházející z vnějšku..
  3. Psychologické zhoršení pacienta. Vývoj psychologických poruch je charakterizován výskytem depresivního stavu, těžkou podrážděností, neustálým pocitem úzkosti a nespavosti..
  4. Zrakové postižení, které se ve většině případů vyskytuje na pozadí poškození krční tepny a je charakterizováno ztrátou ostrosti zraku a dvojitým viděním.
  5. Obtížné močení a pohyby střev.
  6. Porucha nebo obtížné polykání. Taková komplikace může vést k vniknutí kusů jídla nikoli do dutiny jícnu, ale do průdušek a průdušnice. V důsledku toho jsou možné poruchy trávicího systému a dehydratace lidského těla.
  7. Problémy s řečovým aparátem jsou vyjádřeny ve formě obtíží při reprodukci řeči pacienta a jeho porozumění. Komplikace tohoto druhu se vyskytují u lidí, pokud dojde k prasknutí aneuryzmy na levé hemisféře mozku..
  8. Problémy s motorickým zařízením, které se vyznačují slabostí a narušenou koordinací pacienta. V některých případech je možná tvorba hemiplegie - patologický proces, při jehož vývoji dochází k narušení koordinace pouze na pravé nebo levé straně těla.

  Život po operaci

  Plné uzdravení po otevřené operaci trvá až dva měsíce, po endovaskulární chirurgii se pacientky vracejí do plného života za kratší dobu. Doba zotavení závisí na zdravotním stavu pacienta před operací, pooperačních komplikacích.


  Aneuryzma před a po endovaskulární chirurgii

  Po kraniotomii je bolest v ráně pociťována několik dní, protože se rány hojí, pociťují svědění, v této oblasti je otok a několik měsíců je možné otupit.

  Asi po dobu dvou týdnů lze pozorovat bolesti hlavy, únavu a pocit úzkosti až osm týdnů po otevřené operaci. Proto se doporučuje odpolední zdřímnutí..

  Pacient by měl být pod dohledem neurologa, brát potřebné léky, léky proti bolesti. V průběhu roku je nutné se vyhnout kontaktním sportům, zvedat více než 2 - 2,5 kg, dlouhodobému sezení.

  Pokud práce nesouvisí s pracovní zátěží, můžete přibližně po 6 týdnech prodiskutovat se svým lékařem možnost zahájit práci.

  Navzdory skutečnosti, že použití MR angiografie a CT angiografie je omezeno přítomností možných zkreslení obrazu z kovových klipů, stentů a spirál, zůstávají tyto metody při pooperačním sledování poměrně účinné.

  Opakované vyšetření po otevřeném zákroku se doporučuje po dobu 6 až 12 měsíců po zákroku.

  Po endovaskulární chirurgii se doporučuje kontrolní digitální subtrakční angiografie po dobu 6 až 12 měsíců po zákroku.

  Pacienti, kteří jsou predisponováni k tvorbě aneuryzmat, bez ohledu na typ chirurgického zákroku, po ukončení pozorovacího období se doporučuje provádět angiografii s magnetickou rezonancí, počítačovou tomografii v angiografickém režimu jednou za 5 let, aby se vyloučila tvorba nových aneuryzmat.

  Hodnocení pacientů po chirurgické korekci cerebrovaskulární aneuryzmy jsou pozitivní. Mezi nežádoucími účinky, které přetrvávají ve zpožděném období po chirurgickém zákroku, mnozí zaznamenávají zhoršení pohody se změnou počasí.

  Existuje mnoho pozitivních hodnocení léčby v NN Burdenko Institute, kde bylo za posledních deset let provedeno více než 400 chirurgických korekcí nevybuchlých aneuryzmat s pozitivním výsledkem operací.

  Operace odstranění nevybuchlé aneuryzmy mozkových plavidel se provádí bezplatně podle kvóty pro high-tech operace. K tomu je nutné předložit příslušnou lékařskou dokumentaci vybrané klinice, a pokud existují kvóty, bude vydán „Protokol o rozhodnutí o kvótě“, pacient bude zařazen do plánu operací a čeká na svůj tah.

  Pokud pacient jde na kliniku sám, bez směrových dokumentů, operace se provádí za placenou cenu.

  V případě placeného ošetření jsou náklady na operaci velmi individuální a závisí na materiálech používaných během operace, kvalifikaci lékaře, době strávené v nemocnici atd. V průměru jsou náklady na operaci na klinikách v Moskvě za ořezové aneuryzmy přibližně 80 000 rublů za endovaskulární vypnutí aneuryzma - přibližně 75 000 rublů.

  Vzhledem k vysoké úmrtnosti na krvácení během ruptury aneurysmatu se doporučuje profylaktická chirurgie k vypnutí aneurysmatu z krevního řečiště, pokud je indikováno.

  Rehabilitace a zotavení

  Rehabilitační opatření po odstranění aneuryzmatu závisí na typu provedeného zákroku, umístění patologie, jakož i na přítomnosti nebo nepřítomnosti komplikací..

  Obecná doporučení po operaci:

  • den po zákroku by měl být pacient pod dohledem lékaře;
  • získávání nootropních léčiv, diuretik a dalších podpůrných léčiv;
  • fyzická aktivita;
  • masáž;
  • použití fyzioterapeutických technik;
  • v průběhu roku je zakázáno provozovat kontaktní sporty a zvedat nad 3 kg;
  • s endoskopickou intervencí může pacient obnovit svůj obvyklý život 4-5 dní po operaci.

  Důležité! Je lepší podstoupit rehabilitaci ve specializovaných centrech, kde je k dispozici veškeré potřebné vybavení a kvalifikovaní odborníci.

  Diagnóza aneuryzmatu mozku

  Pomocí MRI, CT, angiografie je možné odhalit mezeru ve tvorbě a důsledcích pro mozkovou tkáň. Vyšetření odhalí umístění patologického procesu, podává informaci o přítomnosti krevních sraženin, dalších aneuryzmatech a jejich rozměrech, rychlosti proudění krve v cévách, síle stlačení mozkové tkáně.

  Angiografie pomůže určit umístění aneuryzmatu

  Komprese intrakraniálních tkání

  Projevy nemoci do značné míry závisí na velikosti boule a jejím umístění. Velké aneuryzmy komprimují mozkovou tkáň, což vede k selhání oběhu. U pacienta se mohou vyskytnout křeče cév, které vedou k pravidelným bolestem hlavy až k migréně.

  Někteří si začínají všímat příznaků dysfunkce horních končetin, částečné ochrnutí, snížené citlivosti obličeje, ztráty sluchu, poruch zraku. Všechny tyto příznaky jsou způsobeny kompresí nervových kmenů..

  Pokud aneuryzma existuje dlouhou dobu, mohou se objevit příznaky nervové atrofie. Epileptické záchvaty jsou také časté, zejména v dětství. U vrozených arteriovenózních aneuryzmat u dětí je zaznamenán rozvoj kapky mozku, srdeční selhání, závažné poškození velkých cév..

  Druhy aneuryzmat

  Podle vnějších znaků a struktury vývoje se rozlišují 3 typy intrakraniálních aneuryzmat:

  Popište nám svůj problém nebo se podělte o své životní zkušenosti s léčbou této nemoci nebo požádejte o radu! Řekněte o sobě přímo tady na webu. Váš problém nezůstane bez pozornosti a vaše zkušenost někomu pomůže! Napište >>

  1. Saccular - kulatý vak s krví uvnitř připevněný ke stěně cévy základnou nebo nohou. Tento typ aneurysma se podobá berry visící z větve, proto se nazývá „berry“.
  2. Boční - má vzhled nádoru, který se nachází přímo na stěně cévy;
  3. Fusiform - nachází se v místě patologické vazodilatace zevnitř.

  V místě aneurysma jsou:

  1. Arteriální - vznikají v místech větvení arteriálních cév v důsledku jejich patologické expanze.
  2. Arteriovenózní - ovlivňují stěny žilních cév.

  Podle povahy původu se aneuryzma mozku dělí na:

  1. Exfoliační - aneuryzma se nacházejí přímo ve stěně cévy v důsledku její delaminace a úniku krve skrze trhliny.
  2. Pravda - vznikají uvnitř nádoby díky vyčnívající stěně.
  3. Falešný - vytvořený na vnější straně cévy ve formě dutého nádoru, zatímco krev do ní vstupuje prostřednictvím mikrotrhlin nebo otvorů ve zdi.

  Mozkové aneuryzmy se dělí podle jiných známek. Počet aneuryzmat je tedy mnohočetný nebo jednoduchý, podle povahy vzhledu - vrozený nebo získaný, ve velikosti - malý, střední a velký. Pokud aneuryzma vznikla na pozadí purulentní infekce, nazývá se mykotika.

  Malá odbočka do anatomie

  Krevní cévy jsou transportní linií pro krev, přenášející po celém těle látky a kyslík nezbytný pro život. V zásadě představují poměrně robustní trubici sestávající ze tří vrstev:

  1. Vnitřní vrstva je hladká a tenká. Toto je epitel, který chrání stěnu cévy před působením krevních složek.
  2. Druhou vrstvou je svalová tkáň proniknutá kolagenovými vlákny. Jedná se o nejsilnější vrstvu, která poskytuje pružnost a pevnost..
  3. Úkolem vnější vrstvy je ochrana a spolehlivá fixace krevních cév. Má volný povrch a skládá se z pojivové tkáně.

  Všechny cévy jsou rozděleny do tří skupin - tepny, žíly a kapiláry. Nebezpečí vyvíjející se aneuryzmy jsou postiženy dvě skupiny - tepny a žíly. Patologie je vyjádřena následovně - na stěně cévy se vytvoří výčnělek. Žilní aneuryzma je velmi vzácná a obvykle vrozená.

  Druhy Aneurysma

  Medicína rozlišuje mezi několika typy aneuryzmat. Jedna z nich se vytváří v místě destrukce vnitřních tkání cévy, když v důsledku konstantní injekce krve vzniká bublina nebo vak, jehož dutina má s cévou zprávu. Nazývá se to duchovní. Stává se to pouze na tepnách, nejčastěji na aortě.

  Jiný typ aneuryzmatu je tvořen skutečností, že patologicky změněná stěna cévy za stálého krevního tlaku se začíná natahovat. Taková aneuryzma se nazývá difúzní. Z hlediska vzhledu se podobá vřetenu, proto se nazývalo vřeteno. Podobně dochází k válcové aneuryzmě. Aneuryzma srdce je ztenčování a vyčnívání jeho stěny.

  Nejběžnější forma ve tvaru tašky. A právě ona je charakteristická pro mozkové cévy. Obvyklá lokalizace je na tepnách v dolní části lebky. Podle závažnosti a nebezpečí jsou všechny aneuryzmy rozděleny do tří skupin:

  • formace o průměru 11 mm je považována za malou změnu;
  • patologie střední závažnosti - od 11 mm do 2,5 cm;
  • velké jsou výstupky větší než 2,5 cm.