Hlavní / Nádor

Mikrocefaly: tělo roste, ale mozek a hlava ne

Nádor

Mikrocefaly je onemocnění, při kterém dochází ke zmenšení velikosti mozku o 25% nebo více a v důsledku toho i velikosti hlavy. Porušení může být primární a sekundární, pokud je jeho vývoj vyvolán patologickými procesy.

Nedostatečné mozkové hemisféry jsou jedním z hlavních příznaků mikrocefálie. Tato porucha je často kombinována s dalšími patologiemi, například s aplazí corpus callosum, špatným vývojem lebečních nervů a dalšími.

Pokud se v rodině narodí dítě s takovou patologií, je zapotřebí lékařského genetického vyšetření. To je nezbytné k posouzení možného rizika druhého dítěte v této rodině s podobným porušením.

Pokud zjistíte příznaky mikrocefálie, musíte kontaktovat pediatra a neurologa, a zejména vzdělávání těchto dětí vyžaduje dohled patologa a logopedu..

Patogeneze a příčiny anomálií

Podle formy nemoci lze mikrocefalii rozdělit na primární a sekundární.

Pokud je primární příčinou nejčastěji genetická porucha nebo nepříznivý průběh prvního a druhého trimestru těhotenství u matky.

V případech sekundární formy onemocnění je stav pacienta závažnější, obvykle se vyskytuje dětská mozková obrna. Sekundární forma mikrocefálie je způsobena nepříznivými faktory během druhého a třetího trimestru těhotenství, během porodu nebo v prvních měsících života dítěte.

Hlavní důvody, které mohou vyplývat z mikrocefálie, jsou:

 • infekční choroby matky během těhotenství;
 • porušení endokrinního systému těhotné ženy;
 • zneužívání nastávající matky alkoholem, cigaretami, drogami;
 • užívání některých léků během těhotenství;
 • špatná ekologie a radiační expozice;
 • toxické účinky škodlivých látek na tělo těhotné ženy, otrava;
 • genetické poruchy;
 • poranění u dítěte.

Kromě toho zarděnky, spalničky, příušnice a jiná infekční onemocnění, která nastávající matka utrpěla během těhotenství, mohou způsobit abnormální vývoj..

Jak to vypadá?

Jedním z hlavních příznaků mikrocefalie u dětí je snížený obvod hlavy. V průběhu času přestane lebka dítěte růst, ale jeho přední část se podle věku stále vyvíjí. Nerovnováha mozku a částí obličeje lebky se vyvíjí a je zjevnější..

Mezi další obvyklé příznaky mikrocefálie patří následující porušení:

 • svalový tón je narušen;
 • dítě je pozadu v mentálním vývoji;
 • velký fontanel se zavírá dříve, než by měl být (v některých případech se to stává již v době narození);
 • existují závažná poškození v motorickém a řečovém vývoji;
 • přítomnost hyperaktivity;
 • pozoruje se paréza a paralýza;
 • narušená koordinace pohybů;
 • křeče
 • krátká postava nebo trpaslík.

Mezi dětmi narozenými s takovou anomálií jsou děti, jejichž intelektuální vývoj odpovídá věku a obvod hlavy se s růstem zvyšuje. V těchto případech je však velikost hlavy u těchto dětí menší než normální.

Jak mikrocefálie u dětí vypadá v životě, je vidět na fotografii a ve videu:

Diagnostické funkce

Diagnostika mikrocefalie není nijak zvlášť obtížná, je založena na stanovení morfologických parametrů a identifikaci příznaků nedostatečného vývoje inteligence u dítěte.

Diagnóza je prováděna také v průběhu těhotenství, což nám umožňuje identifikovat doprovodné patologie ve vývoji plodu a riziko anomálie, jako je mikrocefálie.

Toto je detekováno porodním ultrazvukem, když jsou porovnány biometrické parametry plodu odpovídající specifickému gestačnímu věku. Příznaky abnormality u plodu však mohou být detekovány pouze ve 27. až 30. týdnu těhotenství.

V tomto ohledu, pokud existuje podezření na vývoj takové patologie v souvislosti s genetickými nebo chromozomálními poruchami, je nutné provést další vyšetření.

Stupeň vývoje patologie může být určen pomocí metod, jako je neurosonografie, CT a MRI mozku, EEG a radiografie.

Přístup k terapii - jaké jsou možnosti a šance?

Neexistují žádné způsoby léčby mozkové mikrocefálie, které by mohly specificky ovlivnit tuto anomálii. Léčení se provádí podle symptomů způsobených tímto onemocněním..

Cílem léčby mikrocefalie je ovlivnit poruchy, které vyvolala. Metody expozice jsou zaměřeny na zastavení objevujících se příznaků, to znamená, že se provádí léčba následků, a není možné ovlivnit mikrocefalu.

Jako léčba nabízí moderní medicína medikamentózní terapii, jejíž podstatou je pozitivní ovlivnění metabolických procesů v mozkové tkáni.

V procesu léčení léčiv se používají sedativa a antikonvulziva a také léky indikované pro onemocnění způsobené mikrocefalou..

Jako další události, které se provádějí u dětí s takovými poruchami, jsou předepsána ergoterapie, masáže a fyzioterapie..

Jinými slovy, jako hlavní opatření, jako je symptomatická léčba, jsou všechna opatření omezena, aby se zajistila socializace a přizpůsobení dětí s touto chorobou. Kromě toho jsou pacienti pod klinickým dohledem specializovaných specialistů..

Obtížnost v léčbě mikrocefalie spočívá v tom, že moderní medicína neví, jak tuto anomálii ovlivnit, a proto u těchto pacientů neexistuje možnost úplného vyléčení..

Prognóza je nepříznivá záležitost

Prognóza u pacientů trpících mikrocefalií je zcela protichůdná. Pokud jde o sociální adaptaci dětí, některé z nich jsou dostatečně vyvinuty pro studium v ​​nápravných třídách, je zde možnost vštípit jim základní dovednosti péče o sebe, které mohou implementovat.

Většina z těchto pacientů je však nucena zůstat po celý život ve specializovaných internátních školách pro mentálně retardované děti..

Kromě toho se výrazně snižuje střední délka života dětí s mikrocefalou, a proto je obecně prognóza definována jako nepříznivá..

Je možné snížit rizika!

Pokud jde o otázku prevence výskytu anomálií, je třeba poznamenat, že v současné době neexistují žádná opatření, která mohou se 100% zárukou zabránit narození dítěte s takovým porušením. Existují však způsoby, jak je možné výrazně snížit riziko onemocnění.

Především je nutné naplánovat těhotenství, úplné vyšetření zaměřené na identifikaci budoucí matky s přítomností infekcí, které mohou podněcovat vývoj patologií. Kromě toho by ženy bez spalniček a planých neštovic měly být očkovány proti těmto chorobám..

Při plánování narození dítěte se budoucí rodiče musí předem vzdát kouření, pití alkoholu a drog. Zdravý životní styl hraje důležitou roli při narození zdravého dítěte.

Kromě toho, pokud u těhotné matky nastanou somatická onemocnění, je nutné přijmout opatření k jejich včasnému ošetření, sníží se tím riziko mikrocefalie u dítěte.

Anomálie, která byla identifikována ve stadiu nitroděložního vývoje, je dostatečným základem pro umělé ukončení těhotenství.

Pro rodiny s dětmi s mikrocefalií a plánující další dítě je nutné genetické poradenství. To je nezbytné pro správné posouzení rizika, že během následujícího těhotenství bude mít dítě s podobnou poruchou.

Mozková mikrocefálie

Co to je - mikrocefalie je stav, při kterém se zmenšuje velikost mozku a zmenšuje se velikost hlavy.

Může to být primární a sekundární, to znamená, vyvíjet se na pozadí různých patologických procesů.

S mikrocefalií se velikost mozku sníží o 25% nebo více méně, než je obvyklé. Hlavním morfologickým znakem je nedostatečný vývoj mozkových hemisfér. Lze jej kombinovat s dalšími vývojovými anomáliemi - aplazie corpus callosum, nedostatečným vývojem jader kraniálních nervů atd..

Příčiny mikrocefalie

Mikrocefalie mozku se může vyvinout v důsledku následujících důvodů:


 1. 1) Zatížená dědičnost (genoinová mikrocefálie, Downův syndrom, Edwards a další)
 2. 2) Metabolická onemocnění, která jsou dědičná
 3. 3) Cornelia de Langeův syndrom
 4. 4) Infekční nemoci během těhotenství, zvláště nebezpečné jsou chřipka, zarděnka, herpesová infekce
 5. 5) Trvalá intoxikace alkoholem
 6. 6) Různá pracovní rizika
 7. 7) Hypoxie plodu a další faktory.
Mikrocefálie jako příčina mentální retardace je diagnostikována ve 20% případů, což určuje lékařský a sociální význam tohoto stavu..

Příznaky mozkové mikrocefálie u dětí

Vzhled nemocného dítěte je docela typický, což se projevuje charakteristickými znaky:


 • mozková oblast lebky je mnohem menší než obličej
 • superciliární oblouky vyčnívají dopředu
 • velká uši, vyboulená do stran
 • Čelo je velké a šikmé
 • strabismus.
Hlavním příznakem mozkové mikrocefálie u dětí je však mentální nedostatečný vývoj a její stupeň se může lišit. V některých případech může dítě studovat na pomocné škole a v jiných (nejzávažnějších) to není možné, protože není soustředěna pozornost, je zaznamenána výrazná motorická disinhibice.

Diagnóza je založena na výsledcích nejen měření obvodu hlavy, ale také na posouzení psychomotorického vývoje. Je důležité odlišit mikrocefalii od mikrokrania, při které dochází k ústavnímu zmenšení velikosti hlavy při normálním mentálním a motorickém vývoji..

Velký význam při včasné diagnóze tohoto onemocnění je věnován ultrazvukovému screeningu v doporučené době. Jeho úkolem je určit určité odchylky od normy v anatomickém vývoji dítěte. V tomto ohledu je nejdůležitější druhé ultrazvukové vyšetření. Provádí se v období 18–22 týdnů, kdy stále existuje možnost ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Ideálně by všechny těhotné ženy měly podstoupit prenatální screening. Vychází z výsledků jak ultrazvukových, tak biochemických studií. Výsledkem je stanovení stupně rizika porodu s touto patologií. Pokud toto riziko výrazně překročí průměrné hodnoty, je indikována invazivní diagnostika..

Za tímto účelem se nejčastěji doporučuje provádět amniocentézu v období 16 týdnů. Výsledný materiál je pěstován za zvláštních podmínek a poté je provedena jeho genetická analýza. Na základě výsledků je učiněn závěr o chromozomové sadě a pár rozhoduje o přání nést toto těhotenství.

Prognóza, léčba a prevence mikrocefalie

V současné době neexistuje účinná léčba mozkové mikrocefálie u dětí. Pouze symptomatická terapie se provádí v následujících oblastech:


 • používají se metabolická a nootropická léčiva
 • sedativa
 • antikonvulziva
 • snížení mozkového edému.
Kromě farmakologické korekce zahrnuje komplexní léčba mikrocefaly:

 • masáž
 • fyzioterapeutická cvičení
 • speciální pedagogické techniky
 • speciální vzdělávací aktivity.
V současné době neexistují účinná preventivní opatření k prevenci mikrocefalie. Zvláštní místo zaujímá utváření rizikové skupiny, která zahrnuje děti s menším obvodem hlavy při narození, než je obvyklé. Musí být registrováni u pediatra. Takové děti každý měsíc navštěvují kliniku, aby změřily obvody hlavního těla.

Doporučená opatření k prevenci mikrocefalie u dětí jsou:


 1. 1) Včasná prenatální diagnostika (na základě vysoce kvalitního ultrazvukového screeningu v prvním, druhém a třetím trimestru)
 2. 2) Genetické poradenství pro ohrožené rodiče
 3. 3) Zajištění hladkého těhotenství a pokud možno eliminace účinků škodlivých rizikových faktorů.
Prognóza života s mikrocefalií je příznivá. Sociální aktivita takového dítěte je však výrazně snížena. Míra poklesu závisí na stupni mentální retardace..

Kterého lékaře bych měl kontaktovat pro léčbu?

Pokud po přečtení článku předpokládáte, že máte příznaky charakteristické pro tuto nemoc, měli byste vyhledat radu neurologa.

Mikrocefalie je. Příčiny, příznaky, léčba, prognóza

Mikrocefálie je nevyléčitelné onemocnění, které se projevuje snížením velikosti mozku. Tato patologie je považována za poměrně vzácnou. Je doprovázena mentálními postiženími různého stupně a je snadno rozpoznatelná nepřirozeně malou velikostí lebky. Dnes se pokusíme zjistit, proč toto onemocnění vyvstává a jak zmírnit stav pacienta.

Obecný popis a formy

Mikrocefálie je poměrně závažná malformace, doprovázená snížením hmoty mozku a obvodu lebky. Toto onemocnění je charakterizováno mentálním selháním různých stupňů (od mírné imbecility po výraznou idioci). Tato závažná patologie je způsobena nejen dědičností nebo infekcemi přenášenými ženou v prvním trimestru těhotenství. Někdy to vzniká v důsledku změn metabolických procesů..

Lékaři rozlišují dvě formy této choroby:

 • Primární (genetická, jednoduchá nebo pravdivá) mikrocefálie související s autozomálně recesivními onemocněními. Vyskytuje se v důsledku expozice traumatickým faktorům v časném těhotenství.
 • Sekundární mikrocefálie se může vyvinout během porodu nebo během prvních měsíců života dítěte. Tato patologie je často doprovázena krvácením a tvorbou cysty..

Příčiny

Nejčastěji různé genetické abnormality vedou k výskytu mikrocefálie, což vyvolává narušení vývoje mozkové kůry v raných stádiích plodu. Kromě dědičných faktorů existují i ​​jiné příčiny mikrocefálie. Patří k nim hypotyreóza, fenylketonurie a podvýživa v nastávající matce. Toto onemocnění může být také způsobeno závažnou placentární nedostatečností, nedostatečnou kontrolou gestačního diabetu, vystavením ionizujícímu záření nebo toxickými chemikáliemi..

Kromě toho může být tato patologie výsledkem neobvyklého životního stylu nastávající matky, včetně zneužívání alkoholu nebo nikotinu. Mezi neméně časté důvody rozvoje tohoto onemocnění patří toxoplazmóza, plané neštovice, chřipka a zarděnka během těhotenství. Ženy v pozici proto musí pečlivě sledovat své zdraví, výživu a životní styl.

Sekundární mikrocefalie, která se vyskytuje u dětí mladších než jeden rok, se může vyvinout v důsledku závažného selhání výživy, vrozených srdečních patologií, hypoxické encefalopatie, intoxikace olovem, traumatického poškození mozku, encefalitidy a meningitidy.

Příznaky

Mikrocefálie je onemocnění doprovázené řadou příznaků, které nejsou charakteristické pro další onemocnění. Mezi nejcharakterističtější příznaky takové choroby patří malé velikosti a hrubé malformace mozku, včetně corpus callosum, heterotopy, mikro a makrogyrie. U lidí s podobnou patologií je zaznamenán pokles mozečku, nadměrný vývoj bazálních ganglií a zploštění stočení.

Pacienti trpící mikrocefalií mohou být snadno rozpoznáni fenotypovými příznaky. Mají malou hlavu, úzké skloněné čelo, velké vystupující uši, nízký svalový tonus, vystupující nos a konvexní nadočnicové oblouky. Toto onemocnění zanechává otisk nejen na vzhledu, ale také na nervovém systému. Velmi často se projevuje ve formě hyperaktivity, narušení statistických a lokomotorických dovedností. Kromě toho jsou u těchto lidí pozorováni strabismus a svalová dystonie. Rovněž poškození nervového systému může být vyjádřeno formou často se vyskytujících záchvatů a narušené koordinace pohybů.

Mikrocefálie u dětí se projevuje v časných přerůstajících fontanelách a zahušťování kloubů mezi kostmi lebky. V primární formě onemocnění je motorická aktivita dítěte relativně dobře zachována a nevyskytují se žádné výrazné neurologické abnormality. U mladých pacientů trpících sekundárním typem onemocnění jsou zaznamenány závažné poruchy intelektu a motoriky.

Klinické projevy nemoci

Před více než patnácti lety skupina vědců zapojených do studia mikrocefaly identifikovala čtyři typy takových onemocnění. Základem této klasifikace jsou vlastnosti jejího postnatálního průběhu:

 • Mikrocefaly typu I se vyznačují nepřítomností zvýšení symptomů. V tomto případě pacient nemá křeče a křeče. Plně si zachovává normální motorickou aktivitu a koeficient IQ je téměř 60.
 • Mikrocefaly typu II se vyznačují rychlou progresí. Pacienti mají časté křeče. Lidé trpící touto formou nemoci obvykle umírají ve věku dvanácti let. Nejčastější příčinou úmrtí jsou respirační infekce..
 • U lidí trpících mikrocefalií typu III dochází k rychlému rozvoji této choroby. To vše je často doprovázeno časně se vyvíjejícím křečovým syndromem s výraznou spastickou složkou.
 • Typ IV zahrnuje autozomálně recesivní patologii. Tato nezařazená mikrocefaly je charakterizována úplnou absencí spastického a křečového syndromu..

Vlastnosti chování

Nejhroznějším důsledkem mikrocefalie je mentální podřadnost nemocného dítěte. Lze ji vyjádřit nejen mírnou, ale i těžkou formou. To vše ovlivňuje temperament a lidské chování. U pacientů patřících do skupiny torpidů dochází ke snížení pohyblivosti, zvýšené letargii a nezájem o všechno, co se děje kolem.

Pacienti s heretickým druhem chování se naopak vyznačují drzostí a nadměrnou aktivitou. Vyvíjejí se pomaleji než normální zdravé děti. Takové děti začínají držet hlavu pozdě, sednou si a chodí nezávisle. Navíc postrádají výrazné neurologické patologie. Mohou zažít asymetrické reflexy, poruchy v lebečních inervacích a špatně koordinované pohyby..

Diagnóza během těhotenství

Predispozici k tomuto onemocnění lze identifikovat pomocí speciální genetické studie. Stojí za to ji provést nejen v období těhotenství, ale také dlouho před početím. Kromě toho musí okresní lékař nutně pohovořit s nastávající matkou o přítomnosti jejích infekčních chorob. Důvodem je skutečnost, že se často stávají příčinou vývoje mikrocefaly. Obzvláště ohrožené jsou kuřecí neštovice, spalničky, chřipka a zarděnka. Každá žena, která čeká dítě, by proto měla informovat svého lékaře, že s těmito onemocněními onemocněla.

V případě dědičné zátěže je těhotná žena poslána na invazivní nebo karyotypní vyšetření. Ultrazvukové vyšetření se provádí u všech žen bez selhání, což umožňuje identifikovat patologie v raných stádiích. V každém trimestru těhotenství jsou nastávající matky nutně odesílány na biochemické krevní testy. A v případě ohrožení ženy se doporučuje poradit se s hematologem a genetikem.

Co dělat při narození nemocného dítěte?

Navzdory skutečnosti, že mikrocefalie u dětí je poměrně vzácnou událostí, někdy na svět stále přicházejí nezdravé děti. Neonatologové pracující v porodnicích musí nutně vyšetřit každé dítě na známky vnějších příznaků této patologie. Pokud jsou identifikovány charakteristické příznaky dítěte, jsou odeslány na elektroencefalografii, která určuje úroveň mozkové aktivity.

Navíc, pokud je podezření na nemoc, je pro novorozence povinná MRI. Tato studie nám umožňuje stanovit přítomnost a stupeň narušení laloků mozku. Další postup, se kterým můžete vidět strukturu mozkových hemisfér skrze fontanel, je neurosonografie..

Kromě všech výše uvedených manipulací by dítě s podezřením na mozkovou mikrocefalii mělo být vyšetřováno pediatrem každý měsíc. Okresní lékař musí změřit výšku, hmotnost, objem hrudníku a lebky. Tyto jednoduché manipulace umožňují posoudit, jak správně dochází k dalšímu vývoji dítěte. Stejný lékař může dítě doporučit ke konzultaci s úzkými odborníky a pro další klinické krevní testy.

Co doktoři léčí tuto patologii?

Nedostatečný vývoj mozku je velmi vážná odchylka. Není podrobeno úplnému uzdravení. A aplikovaná komplexní terapie je zaměřena na stabilizaci a zmírnění stavu pacienta. Dítě s takovou diagnózou by mělo být pravidelně ukazováno místnímu pediatrovi, který sleduje celkový vývoj. Kromě toho musí neurolog vyšetřit nezdravé dítě. Tento lékař určí úroveň fungování nervového systému a závažnost poškození mozku vyvolaného genetickými poruchami, infekcemi nebo jinými faktory..

Také dítě by mělo být předáno ke konzultaci kardiologovi, který vyhodnotí stav kardiovaskulárního systému, logopedu, který opravuje vady řeči, a patologovi, který dává doporučení ohledně vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho by takové dítě mělo pravidelně navštěvovat fyzioterapeuta, masážního terapeuta a specialistu na fyzioterapii.

Drogová terapie

Mikrocefalu způsobenou nitroděložními infekcemi, genetickými poruchami a dalšími příčinami nelze zcela vyléčit. Veškeré lékařské úkony prováděné ve vztahu k pacientům s takovou diagnózou jsou zaměřeny na zastavení dalšího vývoje nemoci.

Lidé, kteří potvrdili vývoj mikrocefaly, jsou předepisováni léky, které pomáhají zlepšovat funkci mozkové tkáně, antikonvulziva a sedativní pilulky, které uvolňují tón, obnovují nervový systém a odstraňují úzkost..

Kromě toho se pacientům s tímto onemocněním doporučuje užívat léky, které zabraňují rozvoji epilepsie. Při komplexní léčbě mikrocefalie se často používají látky, které stimulují metabolické procesy v mozkových tkáních a zvyšují hladinu kyslíku. Pro udržení imunitního systému se lidem trpícím touto nemocí doporučuje pravidelně užívat vitamínové komplexy obsahující dostatečné množství látek nezbytných ke zlepšení fungování nervového systému..

Fyzioterapie

Další důležitou podmínkou pro úspěšnou léčbu je použití speciálních postupů. Fyzioterapeutický komplex nutně zahrnuje celkovou masáž. Tento postup nejen odstraňuje ztuhlost pohybů, ale také zlepšuje svalový tonus a pružnost. Lidé, kteří měli mikrouterii vyvolanou intrauterinními infekcemi, se doporučuje pravidelně navštěvovat místnost pro cvičení. Tělesná výchova pomáhá zvyšovat pohybovou aktivitu a usnadňuje pohyblivost svalů. Neméně užitečné jsou aktivity v bazénu. Voda pomáhá zmírňovat stres a snižuje vzrušivost. Pro zvýšení aktivity nervových impulsů jsou pacienti často předepisováni postupy využívající elektrický proud.

Alternativní medicína a strava

Mikrocefálie, snadno rozpoznatelná svou malou hlavou a řadou dalších charakteristických znaků, není nikdy úplně vyléčena. Správná komplexní terapie však umožňuje stabilizovat stav pacienta a výrazně zlepšit jeho kvalitu života. Spolu s fyzioterapeutickými postupy a užíváním léčiv se těmto lidem často doporučuje používat alternativní metody.

Pro zlepšení funkce mozku můžete použít odvar z meduňka, chrpy, čerstvé petrželky, aloe, ženšenu a čínské magnólie. K přípravě takového léčivého přípravku se 50 gramů rostlinného materiálu nalije do půl litru vařené horké vody a uchovává se po dobu jednoho týdne. Výsledná infuze se užívá třikrát denně před jídlem.

Mikrocefálie je onemocnění, při kterém je velmi důležité udržovat tělo pacienta všemi dostupnými způsoby. Jednou z těchto metod je správná a vyvážená výživa. Pro udržení aktivní funkce mozku v potravě člověka s takovou diagnózou musí být v nabídce přítomna jídla bohatá na minerály, uhlohydráty, tuky, kyselinu glutamovou a vitamín B. Doporučuje se zahrnout rajčata, brambory, dýně, zelený hrášek, okurky, řepu, mrkev, hrušky., avokádo, mango a kiwi.

Mezi potraviny, které je třeba zahrnout do stravy lidí s mikrocefalií, patří játra, maso, čočka, ryby, fazole a med. Je také vhodné rozšířit nabídku o vejce, byliny a ořechy. Lískové ořechy, mandle a pistácie budou v takových případech obzvláště užitečné. Ovoce nemusí být čerstvé. V případě zvláštní potřeby si můžete koupit mražené ovoce. Je však vhodné tyto výrobky zakoupit, pouze pokud jste si naprosto jistí, že ve složení nejsou žádné chemikálie. K přípravě potravin určených pro nemocné se doporučuje používat pouze filtrovanou vodu. Kaše se vyrábí podle obvyklých receptů, bez kouření obilovin. Pro zachování užitečných vlastností vařeného masa je žádoucí ponořit ho do vroucí vody.

Adaptace ve společnosti a délka života

Mikrocefálie je onemocnění zhoršené charakteristickými příznaky. Děti trpící touto chorobou vyžadují zvýšenou pozornost rodičů a kontrolu. Aby byl jejich život pohodlnější, musíte využít všech dostupných příležitostí k psychomotorickému zotavení. Pacient s mírným stupněm mentální retardace se může dobře přizpůsobit životu ve společnosti. Tito lidé jsou schopni ovládat základy samoobsluhy a dokonce vykonávat jednoduché úkoly..

Prognóza obecně závisí na stupni mikrocefálie a přítomnosti průvodních neurologických patologií. Většina dětí je těžce postižená, zatímco jiné se vyvíjejí v souladu s věkovými charakteristikami. Průměrná délka života lidí s touto diagnózou je asi patnáct let. Za příznivých podmínek však lze tento ukazatel téměř zdvojnásobit..

Prevence nemoci

Opatření zaměřená na prevenci vývoje fetální mikrocefálie jsou komplikována nedostatečným porozuměním mechanismu genetické mutace. Proto páry, které již měly nemocné dítě, musíte před plánováním dalšího těhotenství vždy konzultovat s odborníky, absolvovat všechny požadované testy, provést doporučené klinické studie a absolvovat některé speciální testy.

Aby se snížila pravděpodobnost vzniku takové patologie, měla by nastávající matka jíst správně a dodržovat zdravý životní styl. Po celou dobu těhotenství se bude muset vzdát kouření a alkoholu. Kromě toho je u žen s diabetem důležité sledovat hladinu glukózy v krvi při přenášení dítěte. Přísné dodržování všech výše uvedených doporučení výrazně zvýší šance na zdravé děti.

Mikrocefalie u dětí: příčiny jejího výskytu

Mikrocefalie je vrozené onemocnění, u kterého je hlava novorozeného dítěte v současném věku a stadiu vývoje neobvykle malá. Ačkoli mikrocefálie ne vždy ovlivňuje tento fyzický příznak, stupeň, v jakém dítě zažívá stav, se může lišit od mírného po těžký.

Nemoc může ovlivnit vývoj dítěte, fyzického i duševního, stejně jako délku jeho života. U některých dětí je mikrocefalie vrozená, zatímco u jiných se může vyvíjet v dětství..

Existuje 41 typů mikrocefalie. V závislosti na spouštěcích faktorech může nemoc ovlivnit intelekt, pohyb, řeč a další fyzické aspekty dítěte, jako je vidění a sluch..

Příčiny mikrocefalie:

Viry

Viry mohou způsobit problémy s vývojem mozku a také smrt buněk, což může způsobit mikrocefalu. Existuje řada virů, které mohou způsobit onemocnění..

 • Pokud žena během těhotenství utrpěla rubeolu, existuje vysoká pravděpodobnost vývoje mikrocefálie u plodu.
 • Pokud se těhotná žena nakazí vrozenou cytomegalovirovou infekcí, je její virus také pravděpodobnější. To může způsobovat neurologické problémy u infikovaných plodů, což vede k mikrocefálii..
 • Také těhotné ženy nakažené virem ovčích neštovic mohou přenášet infekci na vyvíjející se plod, což může vést k řadě neurologických problémů, včetně mikrocefálie.
 • Nedávné vypuknutí viru Zika v Brazílii bylo spojeno s prudkým nárůstem výskytu mikrocefalie u novorozenců. To znamená, že těhotné těhotné ženy mohou přenášet virus na dítě..

Špatná výživa

Vědci poznamenali, že špatná výživa matek během těhotenství může u novorozenců vést k mikrocefálii. U vyvíjejícího se dítěte je tento účinek nevratný..

Drogy, alkohol a toxické chemikálie

Zneužívání drog a alkoholu během těhotenství může oddálit vývoj mozku dítěte v děloze a vést k mikrocefálii. Expozice jiným toxickým chemickým látkám během těhotenství má na děti podobný účinek..

Podmínky abnormality chromozomů

Downův syndrom a jiná onemocnění vyplývající z chromozomálních abnormalit mohou způsobit mikrocefalii.

Fenylketonurie

Těhotná matka s fenylketonurií způsobená nedostatečnou aktivitou enzymu fenylalaninhydroxylázy může akumulovat fenylalanin na nebezpečnou úroveň v krvi a mozku. To lze přenést na vyvíjející se dítě a zastavit vývoj jeho mozku, což povede k mikrocefálii.

Nedostatek kyslíku (mozková anoxie)

Snížení přísunu kyslíku do mozku dítěte z jakéhokoli důvodu během těhotenství a porodu může také vést k mikrocefálii..

Pokud chcete dostávat operativní komentáře a novinky, vložte do svého informačního toku „Pravda.Ru“:

Přidejte do svých zdrojů Pravda.Ru ve zdrojích Yandex.News nebo News.Google

Rádi vás také uvidíme v našich komunitách na VKontakte, Facebook, Twitter, Odnoklassniki.

Mikrocefalie mozku u dítěte

Mikrocefálie u dětí je často vrozená patologie vývoje, která se projevuje snížením objemu lebky, nedostatečným rozvojem mozku s normální velikostí ostatních částí těla. Důvodem je narušení procesů růstu mozkové tkáně a formování kostí lebky. Toto onemocnění vede k mentálnímu selhání různé závažnosti a výskytu neurologických syndromů. Přibližně v 10% případů je onemocnění doprovázeno oligofrenií. Prevalence - 1 případ na 6-8 tisíc novorozenců.

Patologická definice

Mikrocefalie u dětí je onemocnění, u kterého je charakteristický pokles objemu mozku, což negativně ovlivňuje duševní a fyzický vývoj. U zdravých kojenců je obvod lebky 35–37 cm, hmotnost mozku je asi 400 g. U nemocného dítěte jsou tyto hodnoty 25–27 cm a asi 250 g. Dítě s diagnózou mozkové mikrocefálie potřebuje stálý lékařský dohled a péči.

Pokud jsou odchylky od normy slabé, jsou děti schopny se naučit a osvojit si základní dovednosti péče o sebe. Tyto děti zpravidla navštěvují školy se zvláštním vzdělávacím programem. Pokud patologie probíhá ve složité formě, doprovázené závažnými neurologickými příznaky, je pacientovi ukázáno ošetření v uzavřené internátní škole pro děti s mentálním postižením.

Druhy onemocnění

Rozlišujte mezi primární a sekundární formou nemoci. V prvním případě mluvíme o vrozené mikrocefálii, ke které dochází v důsledku dědičných faktorů nebo v důsledku genové mutace. Vyskytuje se s frekvencí až 34% případů. Nezávislá onemocnění jsou považována za syndromy Giacomini a Payne. Obě nemoci dědičné etiologie.

Projevuje se duševními poruchami, rostoucími křečovými stavy, progresivním nástupem ochrnutí. Payneův syndrom je navíc doprovázen poruchami v práci srdce. Mikrocefalie u dítěte je patologie, která je příznakem dalších syndromů: Patau, Down, Edwards, kočičí křik, Prader-Willy, Miller-Dicker, který v tomto případě určuje jeho sekundární povahu původu.

Všechny tyto syndromy jsou spojeny s defekty určitých chromozomů. Dědičné onemocnění fenylketonurie, ke kterému dochází v důsledku narušení metabolismu aminokyselin, většinou fenylalaninu, je příčinou vývoje mikrocefálie u plodu. V důsledku nedostatečného využití fenylalaninu se hromadí toxické produkty, které inhibují růst mozkové tkáně.

Sekundární mikrocefálie se vyskytuje na pozadí minulých nemocí a zranění v perinatálním období nebo během porodu. Příčiny sekundární formy nesouvisejí s genetickými faktory. Existují 4 typy patologie, které berou v úvahu povahu postnatálního průběhu:

 1. Typ 1. Příznaky se nezvyšují, křeče, křeče končetin chybí, motorická aktivita je v rámci normálních limitů. Koeficient inteligence (IQ) - asi 60.
 2. Typ 2. Křečový syndrom je pozorován se zvýšením intenzity a síly projevu. Délka života těchto dětí je asi 10-12 let. K úmrtí obvykle dochází v důsledku infekcí dýchacích cest..
 3. Typ 3. Je charakterizován progresivním křečovým syndromem s jasnou převládající spasticitou, narušením mentálních a motorických funkcí.
 4. Typ 4. Autozomálně recesivní forma. Vyznačuje se nepřítomností křečí a spasticity..

Kvalita života nemocných dětí závisí na stupni duševních a fyzických poruch. Správná terapie může v některých případech zlepšit stav pacienta. Existují stádia duševních abnormalit:

 1. Slabost. Mírná retardace, projevená mírným stupněm. Děti se učí psaní, čtení, samoobslužné dovednosti. Pacienti nejsou schopni ovládat typické školní osnovy, takže studují na specializovaných školách a internátních školách. Výhled je relativně příznivý. Délka života může přesáhnout 30 let, zřídka pacienti žijí ve stáří.
 2. Slabomyslnost. Mentální retardace střední závažnosti. Často si zachovává schopnost samoobsluhy. Inteligentní funkce jsou špatně vyvinuté. Dítě má potíže s učením. Délka života může dosáhnout 20 let. Příčinou úmrtí je často pneumonie a další infekční léze dýchacího systému, vrozené vady orgánů.
 3. Idiotství. Těžká mentální retardace. Dítě není přístupné učení, potřebuje péči s pomocí dospělých. Prognóza je nepříznivá. Smrtelné následky jsou možné během prvních let života. Hlavní příčiny úmrtí: doprovodné patologie, komplikace infekční etiologie, selhání vnitřních orgánů.

Podle povahy kurzu a temperamentu se rozlišují pacienti s torpidem a heretickou formou. V prvním případě má dítě autistický syndrom (pasivita, izolace, lhostejnost, nízká pohyblivost), ve druhém převažuje motorická úzkost, rozruch a emoční vzrušivost.

Příznaky mikrocefalie u dětí

Mezi příznaky mikrocefálie nutně patří těžká mentální retardace, motorická dysfunkce, fuzzy artikulace, zhoršená funkce řeči nebo úplná ztráta řeči. Porušení a odchylky od normy jsou pozorovány ihned po narození dítěte při vizuální prohlídce.

Mikrocefálie u dětí se projevuje snížením tělesné hmotnosti a příznaků, jako je ataxie (zhoršená koordinace se snížením svalové skupiny), konvulzivní syndrom, paréza končetin, svalová dystonie (patologická, nedobrovolná svalová kontrakce). Mikcecefalie u dítěte pokračuje s charakteristickými vnějšími příznaky:

 • Úzké, šikmé čelo.
 • Prevalence obličejové části lebky nad mozkem.
 • Vyčnívající obočí.
 • Nepřiměřeně vyvinuté části těla.
 • Velké zuby s velkými mezerami mezi nimi.
 • Záhyby kůže v krku.
 • Velké uši s nízkou polohou vzhledem k fyziologické normě.
 • Široký, krátký nos.

S diagnózou mikrocefalického syndromu, kdy se fontanely blíží zrychleným tempem, jsou kraniální stehy pevně uzavřeny. Velká fontanel a kraniální švy kost v prvních měsících života novorozence. Patologie je často doprovázena dalšími poruchami - dětskou mozkovou obrnou, epilepsií, autismem, srdečními chorobami, hypoplasií ledvin, lissencefalií (vyhlazení mozkového gyru). Neurologické příznaky u dětí s mikrocefalou:

 • Svalová slabost.
 • Zhoršená koordinace motoru.
 • Spastická paréza.
 • Křečový syndrom.
 • Strabismus.

Ve srovnání s jejich vrstevníky začnou děti, které jsou velmi pozdě, držet hlavy, plazit se, sedět, chodit, vyslovovat slova. Pacienti se vyznačují výrazným porušením vnímání vnějších informací (řeč, gesta), poruchou své vlastní řečové funkce, která se projevuje omezenou slovní zásobou a fuzzy artikulací.

Příčiny

Primární forma se vyskytuje na pozadí dědičné predispozice a genetických mutací. Příčiny sekundární mikrocefálie:

 1. Chronická a akutní intoxikace matky, včetně alkoholu a drog.
 2. Infekce (cytomegalovirová encefalitida, herpes, spalničky, chlamydie, toxoplazmóza) ovlivňující plod během vývoje plodu.
 3. Užívání některých farmakologických léčiv (busulfan, kolchicin, jiná cytostatika) během těhotenství.
 4. Ionizující radiace.
 5. Nepříznivé environmentální faktory.

Příčiny mikrocefalie u novorozenců mohou být spojeny s chronickými somatickými onemocněními matky, metabolickými poruchami, fetální hypoxií. Strava, kterou matka dodržuje během těhotenství, nepříznivě ovlivňuje tvorbu mozkové tkáně. Nedostatek bílkovin a dalších důležitých prvků vyvolává narušení metabolických procesů a reprodukci buněk.

Diagnostika

První diagnóza mikrocefálie se obvykle provádí v embryonálním období (přibližně 28 týdnů) pomocí ultrazvukového screeningu. Během studie lékař porovnává velikost hlavy a dalších částí těla s normálními hodnotami. Spolehlivost výsledků je 70%. Biochemický krevní test nepřímo naznačuje přítomnost abnormalit u plodu. Pokud jsou zjištěny abnormality, je předepsáno další vyšetření, které spočívá ve studiu biologických materiálů získaných invazivními metodami:

 1. Chorionická biopsie. Získání vzorku tkáně k detekci chromozomálních mutací.
 2. Kordocentéza. Získání krve z pupečníkové šňůry plodu, následované vyšetřením vzorku (karyotypizace plodu).
 3. Amniocentéza. Produkce plodové vody.

Mikrocefalie mozku u novorozence je detekována během vizuálního vyšetření. Stupeň poškození celé mozkové tkáně je stanoven pomocí instrumentálních technik - MRI, elektroencefalografie, echoencefaloskopie, neurosonografie, radiografie. Konzultace otolaryngologa, oftalmologa, kardiologa, ortopeda umožňují posoudit zdravotní stav. Je indikováno pravidelné pozorování neurologem..

Léčba nemocí

Léčba mikrocefalie v dětství a dospělosti je symptomatická. Onemocnění je považováno za nevyléčitelné, úsilí lékařů je zaměřeno na zlepšení kvality života pacientů. Léčba drog zahrnuje užívání drog:

 • Nootropic. Stimulanty metabolismu v nervových buňkách, úprava vyšších mentálních funkcí - mentální aktivita, paměť, kognitivní schopnosti. Zvýšit odolnost tkání nervového systému vůči škodlivým účinkům - hypoxii, duševnímu přetížení.
 • Neurotropiny. Sekretované proteiny, které podporují aktivitu neuronů, regulují jejich reprodukci a aktivitu.
 • Vitaminové komplexy.

Antikonvulziva a sedativa jsou předepisována současně. Kurzy se konají s audiologem, psychoterapeutem, logopedem. Rozhodující roli při obnově a udržování motorických funkcí hrají následující postupy:

 1. Masáž.
 2. Fyzioterapie.
 3. Fyzioterapie.

Pro efektivní léčbu dítěte s mentálním postižením byly vyvinuty a aplikovány v praxi speciální programy pro korekci paměti, mentální aktivity a kognitivních schopností. Metody vodivé pedagogiky jsou založeny na stimulaci dítěte k rozvoji motorické, mentální, emoční aktivity. Dítě se učí jednoduchým a složitým pohybům, snaží se samostatně myslet a rozhodovat se.

Prognóza a prevence

Vrozené malformace je obtížné léčit. Patologické změny ve struktuře a tvaru orgánů, ke kterým došlo během embryonálního vývoje, nelze napravit. Průběh nemoci je nepředvídatelný, ve většině případů je prognóza nepříznivá, patologie vede k postižení a smrti dítěte.

Jsou-li doprovodné poruchy slučitelné se životem, dochází s růstem novorozence k mírnému zvýšení velikosti lebky. Současně kruhové indikátory u vrstevníků vždy zaostávají za fyziologickou normou. Aby se zabránilo budoucím matkám, doporučuje se vést zdravý životní styl, vzdát se alkoholu a drog.

Mikrocefálie je často vrozená patologie s polymorfní etiologií. Je vždy doprovázena mentální retardací různé závažnosti. Léčba je symptomatická. Prognóza závisí na povaze průběhu nemoci..

Mikrocefaly

Mikrocefalie je závažné onemocnění, které se nevyskytuje více než jednou na 10 000 narození. S vrozenou mikrocefálií u dětí dochází k tvorbě lebky malé velikosti, doprovázené nedostatečným vývojem mozku, mentální retardací, různými mentálními a neurologickými abnormalitami.

V mozku s mikrocefálií se objevují příznaky závažných malformací: ageneze corpus callosum, makro- a mikrogyrie, heterotopy a liceencephaly. Mozky mozku mají zploštělý vzhled, terciární drážky zcela chybí. Ve většině případů pacienti s mikrocefálií zůstávají nedostatečně rozvinutí: mozkový kmen, pyramidy medulla oblongata, optický tubercle, cerebellum, temporální a frontální laloky.

Pacienti s mikrocefalou mají charakteristický vzhled s nepřiměřeným poměrem mezi normální velikostí těla a malou nedostatečně vyvinutou lebkou. Mezi příčiny oligofrenie patří značné procento právě k mikrocefalii mozku.

Druhy mikrocefalie

Mikrocefálie je rozdělena na primární a sekundární.

Primární mikrocefálie je genetický vývojový defekt, který se vytvořil v raných stadiích těhotenství. Tento druh je zpravidla kombinován s dalšími hrubými abnormalitami vývoje mozku - ageneze corpus callosum, agie a dalších patologií.

Sekundární mikrocefalie plodu se objevuje později v těhotenství a je tvořena proti hypoxii, intoxikaci, mechanickému traumatu nebo nitroděložní infekci (cytomegalovirová encefalitida, zarděnka, toxoplazmóza). S mikrocefálií sekundárního typu se v mozkové tkáni často tvoří kalcifikace, cystické dutiny, ložiska krvácení.

Příčiny mikrocefalie

Seznam škodlivých faktorů, jejichž negativní dopad by mohl potenciálně znamenat intrauterinní výskyt mikrocefalie u budoucího novorozence, může být libovolně dlouhý.

Mezi možné patogenní příčiny mikrocefalie patří účinky záření na tělo nastávající matky, užívání léků v průběhu těhotenství, oligohydramniózy v těhotenství, infekční onemocnění, genetické abnormality atd..

Ve většině případů se rodičům nemocného dítěte s diagnózou mikrocefálie zřídka podaří zjistit konkrétní důvod výskytu této patologie nitroděložního vývoje právě u jejich dítěte..

Příznaky mikrocefalie

Klinický obraz mikrocefalie je následující:

- nepřiměřeně vyvinutá lebka obličeje a mozku;

- vyčnívající obočí;

- sklon úzkého čela;

- fontanel přerůstá v prvním měsíci života nebo je uzavřen v době narození;

- narušená koordinace pohybů;

- příznaky oligofrenie, mentální retardace.

Ošetření mikrocefaly

Moderní léčba mikrocefaly bohužel spočívá hlavně v symptomatické podpoře pacienta pomocí léků, jakož i v komplexních rehabilitačních opatřeních zaměřených na maximalizaci adaptace a socializace dítěte..

Jako léková terapie pro léčbu mikrocefaly se používají léky, které zlepšují metabolické procesy v mozkové tkáni - nootropil (piracetam), cerebrolysin, pyriditol, encefabol, vitamínové komplexy atd..

Video z YouTube na téma článku:

Informace se shromažďují a poskytují pouze pro informační účely. Navštivte svého lékaře při prvních známkách nemoci. Samoléčení je pro zdraví nebezpečné.!

Ahoj. Pomozte mi, prosím. Při narození dítěte byla diagnostikována mikrocefálie. Je to nedospělý Ogre 29 cm Ogre 31 cm vysoký 45 cm při narození. O měsíc později, hmotnost 4000 kg, výška 49 cm, Og 33 cm, Ogr 35, všechno je s vývojem normální, udržuje hlavu, reaguje na zvuky, rozpoznává svou matku hlasem. Je fontanel již uzavřen (ale manžel i jeho příbuzní se narodili také s uzavřenými fontanely) je mikrocefálie možná? Ve vývoji je vše v pořádku.

Mimochodem, porodní hmotnost dítěte byla 2500 kg

Ve snaze dostat pacienta ven, lékaři často zacházejí příliš daleko. Tak například nějaký Charles Jensen v období od roku 1954 do roku 1994. přežil více než 900 operací odstranění nádoru.

Abychom řekli i ta nejkratší a nejjednodušší slova, používáme 72 svalů.

Když milenci políbí, každý z nich ztratí 6,4 kcal za minutu, ale zároveň si vymění téměř 300 druhů různých bakterií.

Mnoho drog bylo původně uváděno na trh jako drogy. Například heroin byl původně uváděn na trh jako lék proti kašli. Kokain byl lékaři doporučován jako anestézie a jako prostředek ke zvýšení vytrvalosti..

Během kýchání naše tělo úplně přestane fungovat. I srdce se zastaví.

Lidé, kteří jsou zvyklí pravidelně snídat, jsou mnohem méně obézní..

Lidské kosti jsou čtyřikrát silnější než beton.

Ve Velké Británii existuje zákon, podle kterého může chirurg odmítnout provedení operace na pacientovi, pokud kouří nebo má nadváhu. Člověk by se měl vzdát špatných návyků, a pak možná nebude potřebovat chirurgický zákrok.

V našem střevě se rodí, žijí a umírají miliony bakterií. Lze je vidět pouze při velkém zvětšení, ale pokud se spojí, vejdou do běžného kávového šálku.

Známý lék "Viagra" byl původně vyvinut pro léčbu arteriální hypertenze.

Průměrná délka života levice je menší než pravotočivá.

Podle studií mají ženy, které vypijí několik sklenic piva nebo vína týdně, zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu.

Pokud spadnete z osla, pravděpodobněji převrátíte krk, než když spadnete z koně. Jen se nesnažte vyvrátit toto tvrzení..

Čtyři plátky hořké čokolády obsahují asi dvě sta kalorií. Takže pokud se nechcete zlepšovat, je lepší nejíst více než dvě laloky denně.

Vědci z Oxfordské univerzity provedli řadu studií, během nichž dospěli k závěru, že vegetariánství může být pro lidský mozek škodlivé, protože vede ke snížení jeho hmotnosti. Vědci proto doporučují, aby ryby a maso nebyly zcela vyloučeny z jejich stravy..

Mezi maligní neoplastická onemocnění ženského reprodukčního systému patří rakovina děložního čípku, rakovina prsu, rakovina vaječníků a rakovina dělohy (endomální rakovina).