Hlavní / Diagnostika

Jak rychle se vyvíjí mozkový nádor. Životnost

Diagnostika

Autor: Alexandra Tomberg | Mezinárodní lékař 9. prosince 2019.

Kolik mozkového nádoru roste? Rychlost růstu nádorů v mozku závisí na jejich histologické struktuře, umístění, stadiu patologického procesu a individuálních charakteristikách těla.

Příčiny nádorů

Skutečné příčiny vývoje novotvarů centrálního nervového systému zůstávají špatně pochopeny. Vznik nádorů mohou vyvolat následující faktory:

 1. Vystavení ionizujícímu záření.
 2. Porušení procesu pokládání struktur centrálního nervového systému ve fázi vývoje plodu.
 3. Stálý kontakt s toxickými složkami.
 4. Traumatická poranění mozku.
 5. Genetické patologie (neurofibromatóza, Turkotův syndrom, Von Hippel-Landauův syndrom).

Spouštěče pro mozkové nádory

Nádory centrálního nervového systému, stejně jako jiné nádory, se tvoří, když je zahájen proces nekontrolovaného dělení buněk, zatímco dělení buněk může mít různé stupně diferenciace. Dříve uvedené nepříznivé faktory mohou začít proces dělení buněk..

Faktory rizika nádoru

Mezi rizikové faktory pro nádory centrálního nervového systému patří:

 1. Mužské pohlaví.
 2. HIV infekce.
 3. Trvalý kontakt s rafinovanými produkty, pesticidy, arsenem, olovem a rtutí.
 4. Věk méně než 8 let a více než 79 let.
 5. Předchozí radiační terapie.

Klasifikace nádoru

V závislosti na histologické struktuře jsou nádory mozku rozděleny do několika typů.

 1. Astrocytomy. Tento gliový nádor je tvořen stejnými buňkami astrocytů. Astrocyty mozku mohou mít různou míru malignity a mohou mít různou úroveň nebezpečí pro lidské zdraví a život.
 2. Oligodendrogliomy. Tento typ mozkového nádoru je tvořen ze stejných buněk oligodendrocytů. Nádor se může vyvinout v jakémkoli věku, ale je častější ve věku nad 30 let, hlavně u mužů.
 3. Ependymomy. Novotvar je vytvořen z epindemocytů umístěných v oblasti mozkových komor. Nádor je diagnostikován se stejnou frekvencí jak u dětí, tak u dospělých a starších pacientů..
 4. Smíšené gliomy. Smíšené typy gliomů mají smíšené buněčné složení, nepředvídatelnou povahu a rychlost růstu.
 5. Hypofyzární adenomy. Nádor má benigní povahu a je tvořen z žlázové hypofýzy.
 6. Lymfomy CNS. Lymfomy centrálního nervového systému patří k nejagresivnějším maligním patologiím. Tento typ nádoru se může vyvinout v kterékoli ze struktur mozku..
 7. Meningiomy Tento typ novotvaru je tvořen z buněčných prvků arachnoidální membrány mozku. Meningiomy jsou ve většině případů benigní..

Příznaky nádorů mozku

Mezi fokální příznaky nádorů centrální nervové soustavy patří:

 1. Poškození paměti.
 2. Snížení citlivosti na hmat, bolest a teplotu.
 3. Paralýza a paréza.
 4. Snížená zraková ostrost.
 5. Poškození sluchu.
 6. Epileptické záchvaty.
 7. Změna v psaném a mluveném jazyce.
 8. Sluchové a vizuální halucinace.
 9. Snížená inteligence.
 10. Kognitivní porucha.
 11. Zhoršená koordinace.

Mozkové příznaky nádorů CNS zahrnují:

 1. Závrať.
 2. Zvracení nezávislé na stravování.
 3. Chronická bolest hlavy, hlavně ráno.

Diagnostika

K identifikaci benigních a maligních nádorů centrálního nervového systému se používají následující diagnostické metody:

 1. Magnetická rezonance.
 2. CT vyšetření.
 3. Elektroencefalografie.

Další diagnostické metody zahrnují oftalmoskopii a počítačovou perimetrii..

Léčba nádoru

K léčbě mozkových nádorů se používají jak chirurgické techniky, tak nechirurgické možnosti léčby..

 • Alternativa k chirurgii - s malou velikostí nádoru nebo jeho inoperabilitou lze použít alternativní metody léčby.
 • Radioterapie - pro terapeutické účely se používá vzdálená radioterapie, zatímco frekvence radiačních relací je 5krát týdně a celkový průběh léčby trvá několik týdnů. Také pro terapeutické účely v mozkových novotvarech se používají brachyterapie a stereotaktické chirurgické metody k odstranění nádorů pomocí koncentrovaného proudu ionizujícího záření.
 • Chemoterapie - pro chemoterapii se používají alkylační látky (Karmustin, Temodal, Nimustin, Temozolomide, Lomustin) a léky ze skupiny cytostatik (Cytarabine a Methotrexate). Chemoterapeutická léčiva mohou být předepisována ve formě tobolek a tablet nebo podávána intravenózně.
 • Cílená terapie rakoviny mozku zahrnuje použití antiangiogenetik, inhibitorů kinázy závislých na cyklinech. Používá se také antisense oligonukleotidová technika..
 • Kombinované použití záření a chemoterapie - kombinace záření a chemoterapie se často používá jako paliativní péče o pacienty s nefunkčními nádory centrálního nervového systému. Tato metoda také umožňuje zvýšit tříleté přežití u pacientů s nízkými maligními gliomy..
 • Kryochirurgie - metoda zmrazení nádorů se používá pro běžné a nepřístupné nádory centrální nervové soustavy. Kryochirurgie se často používá u starších pacientů.

Jaké jsou důsledky mozkového nádoru?

Při tvorbě nádoru CNS hrozí člověku riziko výskytu následujících následků:

 1. Depresivní poruchy.
 2. Křeče.
 3. Porušení odtoku mozkomíšního moku s následným vývojem hydrocefalu (kapka mozku).

Rehabilitační období

V závislosti na povaze ztracených funkcí během vývoje nádoru centrální nervové soustavy se pacienti v rehabilitačním období podrobují rehabilitační masáži, fyzioterapeutickým cvičením a fyzioterapeutickým procedurám. Pokud je sluchová funkce narušena, jsou třídy vedeny u lékaře audiologem a jsou předepisovány léky, které zlepšují přenos impulsů mezi neurony.

Mozkový nádor. Životnost.

Kolik lidí žije s mozkovým nádorem?

Termín mozkový nádor kombinuje celou skupinu heterogenních patologií lokalizovaných v lebeční krabici a majících benigní nebo maligní povahu. V jádru vývojového mechanismu některých novotvarů v mozku leží proces nekontrolovaného dělení buněčných prvků centrální nervové soustavy. Příznaky nádoru mozku a střední délka života přímo závisí na typu nádoru a jeho úrovni malignity.

Druhy mozkového nádoru a prognóza přežití

Každý zhoubný nádor se liší podle takových kritérií, jako je histologická struktura, růstové charakteristiky, rychlost růstu objemu a povaha metastáz. Prognóza přežití závisí do značné míry na stadiu, ve kterém byla zahájena léčba mozkového nádoru..

Meningioma

Tato varianta nádoru se vyvíjí z buněk arachnoidální membrány mozku. Novotvary mají zpravidla benigní povahu. Prognóza přežití s ​​meningiomem závisí na typu novotvaru a jeho histologické struktuře. Pokud nádor nemá žádné známky atypie buněk, pak se po radikálním odstranění tyto meningiomy neobnoví. Chirurgické odstranění nádorů tohoto typu, umístěných v oblasti základny lebky, kavernózního sinusu a falešně-stanového úhlu, vždy způsobuje technické potíže.

Novotvary tohoto typu, umístěné v kraniálním trezoru, se ve 3% případů po odebrání opakují do 5 let od chirurgického zákroku. Pokud byl benigní novotvar operován včas, je index recidivy do 5 let od chirurgického zákroku asi 3%. Pokud má novotvar maligní povahu, pak za předpokladu, že se operace provádí po dobu 5 let, je index recidivy od 38 do 80%. U benigních nádorů je prognóza relativně příznivá v závislosti na načasování zahájení léčby. Nepříznivá prognóza se týká více a atypických meningiomů. Také doprovodné patologie, jako je ateroskleróza, diabetes mellitus, srdeční choroba, ovlivňují délku života tohoto onemocnění..

Astrocytom

Tento neuroepiteliální primární mozkový nádor je tvořen z astrocytových buněk (hvězdicových buněk) a je lokalizován přímo v mozku. Astrocytomy mohou mít různou míru malignity, což se odráží v předpovědích týkajících se přežití a dlouhověkosti pacientů. Prognózy přežití v astrocytomu jsou obecně nepříznivé. Pokud byla nemoc detekována ve stadiu 1, pak délka života těchto pacientů nepřesáhla 5 let.

Ependymom

Tento typ nádorové struktury je vytvořen z ependymální tkáně umístěné v mozkových komorách. Ependyma představuje nejméně 8% z celkového počtu novotvarů centrálního nervového systému. Nádor je nejčastěji lokalizován v zadní lebeční fossě a je charakterizován pomalým růstem. Míra přežití pěti let pro včasný detekovaný a odstraněný nádor je 65-80%. Nejnegativnější prognóza týkající se přežití se týká anaplastických ependymomů, protože tato varianta novotvaru se rychle šíří proudem mozkomíšního moku.

Očekávaná délka života v různých stádiích mozkového nádoru

Každá fáze mozkového nádoru je doprovázena charakteristickými strukturálními a funkčními změnami v centrální nervové soustavě. Tyto změny a jejich míra zanedbávání přímo ovlivňují životy s podobnou diagnózou..

1. etapa. U mozkových nádorů 1. fáze není rychlá progrese charakteristická. Pokud byla v této fázi provedena nezbytná léčba a tělo pacienta to náležitě vnímalo, je prognóza přežití relativně příznivá. Asi 70-75% pacientů přežije po dobu 5 let.

2 fáze. Průměrná délka života pacientů s diagnostikovaným nádorem mozku ve stadiu 2 závisí na typu novotvaru, jeho úrovni malignity a rychlosti růstu. Analogicky se stádiem 1 nádor ve stádiu 2 rychle nezvýší objem, ale pomalu infiltruje do sousedních zdravých oblastí mozku. Průměrná délka života delší než 5 let je možná pouze v případě, že nedochází k relapsu onemocnění.

3 fáze. Ve 3 stadiu patologických změn se vytvoří nádor s průměrnou úrovní agresivity. V této fázi existuje vážná hrozba nejen pro zdraví, ale také pro lidský život. Některé nádory ve stadiu 3 jsou nefunkční. Průměrná délka života pacientů s operačním mozkovým nádorem ve stadiu 3 je 1-3 roky.

4 fáze. Ve 4. stádiu patologického procesu jsou prognózy týkající se přežití extrémně nepříznivé, protože atypická struktura se rychle zvyšuje a ovlivňuje sousední oblasti mozku infiltrací a metastázami. Metastázy se také šíří s krevním tokem tělem, což způsobuje rozvoj sekundárního fokusace nádoru. Délka života ve 4. fázi je 1–2 roky.

Střední délka života při chirurgické léčbě rakoviny mozku

Délka života po chirurgickém ošetření pro rakovinu mozku přímo závisí na stadiu, ve kterém byla operace provedena. Lepší prognózy týkající se přežití a dlouhověkosti jsou pozorovány ve fázi 1 rakoviny, za předpokladu, že se nemoc následně neobnovila. Pokud byla chirurgická péče poskytována v počátečním stádiu, může být délka života po operaci až 5 let. V průměru je toto číslo 1-3 roky. Nejenom prognóza přežití závisí na stadiu, ve kterém byla detekována onkologie, ale také na nákladech na léčbu rakoviny mozku..

O střední délce života s nádory (nádory) mozku

Onkologové v nemocnici Yusupov diagnostikují nádory mozku pomocí moderních technik neuroimagingu. Včasná diagnóza může výrazně prodloužit život pacienta. Léčba pacientů s rakovinou mozku se provádí pomocí inovativních chirurgických zákroků, šetrných metod radiační terapie, nejnovějších chemoterapeutických léčiv registrovaných v Ruské federaci. Jsou vysoce účinné a mají minimální spektrum vedlejších účinků. V rámci vědeckého výzkumu léčiv prováděných na onkologické klinice mají pacienti možnost být léčeni novými chemoterapeutiky, jejichž bezpečnost byla prokázána předchozími studiemi.

Příčiny onemocnění

Mozkový nádor je těžce léčitelné onemocnění, které může vést ke smrti pacienta. Může k tomu dojít z různých důvodů. Pokud jsou některé z nich přítomny v životě člověka, lze je připsat rizikové skupině.

Rakovina mozku se objevuje v důsledku následujících faktorů:

 1. Dědičná patologie genů. Na základě tohoto faktoru se onemocnění vyskytuje v 5% případů. Mezi nemoci patří: Gorlinův syndrom, tuberkulózní skleróza, Li-Fraumeniho syndrom, porucha genu ARS a Bournevilleova choroba.
 2. Slabá imunita. Může se vyskytnout po transplantaci orgánů nebo u pacientů infikovaných AIDS..
 3. Časté nervové poruchy, stres, deprese a negativní účinky.
 4. Rasa a pohlaví. Ženy a lidé s bílou kůží jsou touto chorobou častěji postiženi..
 5. Špatná ekologie.
 6. GMO potraviny.
 7. Dlouhodobá expozice záření nebo chemikálií lidskému tělu.
 8. Věk pacienta. S věkem je pravděpodobnost rakoviny mozku větší a obtížnější vyléčit. Nádor se také často vyskytuje u dětí.
 9. Sekundární nádor Získáno v důsledku metastázy do lebky.
 10. Špatné návyky (kouření, alkohol, drogy).

Co je to rakovina mozku??

Pojem rakovina mozku zahrnuje jména různých nádorů mozku, které jsou epitelového původu. Na rozdíl od nezhoubných novotvarů zhoubné nádory rychle rostou, mohou se šířit do sousedních tkání a metastazovat do jiných orgánů.

Existují primární rakoviny, které se vyvíjejí z mutujících buněk a metastázy, které se vyvíjejí, když se atypické buňky z jiných orgánů šíří do mozkové tkáně. K takové patologii může dojít bez ohledu na věk a pohlaví. Toto onemocnění je obtížné léčit, často fatální.

Příznaky

Lékaři rozdělují příznaky mozkového nádoru na dva typy: fokální a mozkový. První z nich závisí na místě a druhé se vyskytuje ve všech případech rakoviny.

Mezi fokálními příznaky:

 • narušení citlivosti nebo pohyblivosti končetin;
 • náhlé změny v povaze pacienta (krátká nálada, klid, lhostejnost, apatie, podráždění, frivolita a různé duševní poruchy);
 • problémy s močením (nedobrovolné nebo obtížné).

Mezi příznaky maligního mozkového nádoru všech typů lze pozorovat následující:

 1. Závratě, nerovnováha, změny chůze, ztráta orientace v prostoru. Závratě se mohou objevit i ve vodorovné poloze.
 2. Bolesti hlavy. Zpravidla se objevují ráno a večer a mají matný praskající charakter, zesílený kašlem a kýcháním. Užívání antispasmodiků nedává žádné výsledky..
 3. Nespavost nebo neustálá únava.
 4. Zkreslení obličeje (sklon úst, očí nebo víček). To nastává v důsledku stlačení nervů..
 5. Nevolnost a zvracení. Může se vyskytnout nekontrolovatelně, ne vždy po jídle a bez řádného užívání léků vede k těžké dehydrataci.
 1. Zhoršení, rozmazané nebo úplné ztráty (v pozdějších stádiích) vidění, „mouchy“ v očích.
 2. Problémy se sluchem.
 3. Záchvaty.
 4. Náhlé a nepřiměřené hubnutí.
 5. Horečka. Důvodem je skutečnost, že rakovinné buňky napadají imunitní systém..
 6. Hormonální nerovnováha.
 7. Náhlé změny krevního tlaku.
 8. Mezi závažné příznaky patří zhoršené dýchání, chuť, zápach a polykání..
 9. Zvukové, čichové, sluchové a vizuální halucinace, zhoršené vnímání barev.
 10. Krátkodobá paralýza.
 11. Náhlé skoky v intrakraniálním tlaku.

Pacienti často připisují některé z těchto příznaků únavě způsobené dlouhodobou prací a neustálým stresem. Proto pacient často přichází o pomoc, když již byl dokončen 1. stupeň mozkového nádoru. Lidé dávají přednost léčbě doma i samostatně. Pokud pociťují bolest, pak užívají léky proti bolesti, pokud mají problémy se zrakem, kupují čočky a odstraňují problémy s pamětí a halucinace, je pro ně snazší pít uklidňující byliny. Mezitím se onemocnění vyvíjí a pacient ztrácí drahocenný čas na to, aby s ním bojoval. Pokud není mozkový nádor detekován a zahájen včas, pacient s ním nemusí dlouho žít.

Při sebemenším podezření a pochybách stojí za to navštívit terapeuta, který předepíše různé nutné testy. Pokud není možné navštívit odborníka, stačí biochemický krevní test. A pokud zjistíte nějaké odchylky, musíte podstoupit důkladnější vyšetření.

Typy benigních nádorů

Při tvorbě benigních formací v mozku se podílejí nervové buňky, krevní cévy a mozková tkáň. V závislosti na místě vzdělání a přírodě se rozlišují následující typy benigních novotvarů:

 • Meningioma Nejběžnější typ nádoru. Ve většině případů je diagnostikována u žen starších 40 let. Na jeho vývoji se podílejí tvrdé tkáně membrány míchy nebo mozku. Může růst jak uvnitř lebky, tak ven, což způsobuje zahušťování lebečních kostí. V pozdějších stádiích je schopen degenerovat na maligní a dávat metastázy jiným orgánům;
 • Hypofyzární adenom. To představuje asi 10% všech novotvarů. Nejčastěji se formovaly u žen v reprodukčním věku nebo u starších lidí. Je doprovázena abnormální proliferací glandulárních buněk a nadbytkem hormonů. Má malou velikost, vyznačuje se pomalým růstem a vede k poruše endokrinního systému;
 • Hemangioblastom. Velmi vzácný typ nádoru, který se tvoří z cévních tkání mozku nebo míchy;
 • Oligodendrogliom. Je lokalizován v bílé hmotě mozku, skládá se z více cyst;
 • Vysoce diferencovaný ependiom. Vyskytuje se u 3% všech primárních nádorů. Jsou lokalizovány v mozkových komorách a porušují jejich funkce. Mají sklon degenerovat do maligní formy. Nejčastěji diagnostikována u dětí do 3 let;
 • Astrocytom. Vyvíjí se z astrocytových buněk, které živí neurony. Může dosáhnout velkých rozměrů;
 • Chondromy. Tvoří se z chrupavky v hypofýze, na spodní části lebky. Mohou být jednoduché i vícenásobné a dosáhnout velkých rozměrů. Vyznačují se velmi pomalým růstem. Velmi zřídka diagnostikována;
 • Schwannoma. Vyvíjí se z buněk sluchového nervu (Schwannovy buňky), které se nazývají akustické nebo 8. kraniální. Je lokalizován v zadní fosílii. Je diagnostikována u žen středního věku, má velmi pomalý růst;
 • Gliom Tvoří se v mozkovém kmeni. Je diagnostikována u dětí mladších 5 let. Pacient má příznivou prognózu, protože nádor se dobře léčí;
 • Ependiom. Ovlivňuje mozkové komory. Má tendenci degenerovat na maligní;
 • Cysty Benigní formace, ale pokud jsou umístěny v odděleních odpovědných za životně důležité funkce těla, mohou způsobit vážné komplikace. Mají různou strukturu v závislosti na náplni: arachnoid (s kapalinou), koloidní (s náplní želé) atd.
 • Lipomy. Diagnostikováno velmi zřídka. Vícenásobné nebo jednoduché, jsou umístěny v oblasti corpus callosum.

Fáze rakoviny mozku

Kolik žije s příznaky mozkového nádoru, závisí na stupni patologie.

Přechody z fáze na scénu se zpravidla vyskytují velmi ostře a asymptomaticky, proto je nelze přesně určit. Pokud nádor ovlivnil mozkový kmen, lze jeho stadium určit až po smrti pacienta.

První fáze rakoviny mozku

Chirurgie může pomoci v této fázi rakoviny mozku, protože je postiženo pouze malé množství buněk. Po odstranění mozkového nádoru v této fázi lze odpovědět na otázku „kolik žijí po operaci“, že problém je vyřešen 99%.

V této fázi je téměř nemožné rozpoznat nemoc, protože příznaky rakoviny zpravidla chybí a lékaři je připisují sezónním změnám a nachlazením..

V této fázi je možné detekovat nádor pouze po absolvování speciální diagnózy.

Dodržování pravidel a doporučení lékaře přímo určuje, kolik pacientů žije po operaci. Pacient může žít 5 a více let. Míra přežití po léčbě je 80–90%.

Druhé stadium mozkového nádoru

Nádor v této fázi komprimuje mozková centra a začíná rychle růst. Příznaky v této fázi onemocnění se projevují záchvaty, záchvaty, gastrointestinálními problémy, nevolností a zvracením..

Dexamethason pro mozkový nádor

V této fázi je pro léčbu nádoru nanejvýš důležitá operace. Měl by jej provádět pouze vysoce kvalifikovaný neurochirurg. Šance na vyléčení nemoci ve srovnání se stádiem 1 jsou mnohem nižší. Míra přežití u této mozkové rakoviny je však stále vysoká. Po operaci a při správném zacházení je délka života 2-3 roky. Po 65 letech s touto fází rakoviny nežijí déle než 3 roky..

Rakovina stupně 3

Nádor v této fázi začíná rychle růst, chirurgický zákrok je téměř nemožný. Ale s lokalizací buněk v temporálním laloku může operace poskytnout pozitivní předpovědi.

Příznaky v této fázi jsou:

 • sluchové postižení;
 • problémy se zrakem;
 • porucha řeči;
 • rozptýlená pozornost;
 • ztráta paměti;
 • nerovnováha;
 • oscilace žáka.

Pacienti s rakovinou mozku tohoto stupně zřídka žijí déle než dva roky při neustálém používání léků proti bolesti. Často se stává, že se nádor vyvíjí tak rychle, že člověk před očima „hoří“ několik měsíců. Pro dosažení nejlepších výsledků by se pacient neměl vzdát a vyladit to nejlepší.

K léčbě tohoto stádia onemocnění se někdy používají alternativní a experimentální metody, které pomáhají některým pacientům vyrovnat se s patologií. Problémem těchto metod je nedostatek klinických studií, které mohou vyvolat nepříznivou reakci na tělo..

Fáze rakoviny mozku 4

V této fázi již nádory na mozku nemají operaci. K léčbě se používají léky, radiační terapie a léky proti bolesti..

Pokud má pacient rakovinu mozku 4. stupně, pak je prognóza zklamáním. Imunitní systém pacienta zde hraje velkou roli a jeho postoj k pozitivnímu výsledku.

Při mozkovém nádoru ve stadiu 4 dochází k narušení základních funkcí těla pacienta a zesílení příznaků stupně 3.

Pokud léčba rakoviny mozku ve stadiu 4 nepřinese pozitivní výsledky, pak pacient upadne do kómatu, ze kterého s největší pravděpodobností neopustí.

Maligní nádor na mozku má tyto odrůdy:

 • s klasickým proudem;
 • s netypickými příznaky;
 • rychle rostoucí. Tento typ rakoviny mozku 4. stupně je téměř vždy fatální..

Moderní medicína není schopna překonat glioblastom o 4 stupně. Při stálé léčbě a léčebných cyklech nebude pacient s touto diagnózou žít déle než rok. A v případě zanedbání terapie tito pacienti žijí doslova několik měsíců.

Léčebné metody

Diagnóza rakoviny v počátečním stádiu je docela obtížná. Ve stadiích 1-2 se patologické buňky prakticky neliší od zdravých. Jejich reprodukce je pomalá, příznaky jsou mírné. Většina příznaků je podobná jako u jiných onemocnění orgánových systémů. OGM můžete diagnostikovat pomocí zobrazování MRI nebo PET. Pro studium mozkomíšního moku vezměte propíchnutí míchy.

Po stanovení diagnózy je umístění nádoru analyzováno biopsií. Malý fragment je vytržen z růstu, pečlivě prozkoumán. Pomocí této metody se stanoví citlivost nádorového těla na chemoterapeutická léčiva.

Pokud dříve existovalo jen velmi málo šancí na přežití s ​​diagnózou rakoviny, vědci dosud přišli s několika způsoby léčby. Terapie bude zcela záviset na stupni vývoje onemocnění. Existuje několik způsobů léčby:

 • Operace k odstranění mozkového nádoru;
 • chemoterapie;
 • kryodestrukce;
 • radiační terapie;
 • Chemoprofylaxe.

S rakovinou je třeba zacházet komplexně. Po odstranění nádorového těla z mozku se provede chemoterapie. To pomáhá zastavit růst abnormálních buněk. U pacientů s OHM 1 a 2 stupně po chirurgickém zákroku žijí pacienti déle než 5 let s dobrou imunitní odpovědí. Radiační expozice se provádí dvěma způsoby:

Tato technologie se vyznačuje metodou dodávání záření do těla. Při vnitřní administraci je záření zasíláno přímo do postižené oblasti. Vnější metoda zahrnuje ozáření celého organismu. Rádiochirurgie se používá, když je operace kontraindikována. Například, pokud mozkový nádor ovlivňuje životně důležité části. Chemoterapie a radioterapie mají mnoho vedlejších účinků. Po ošetření je pozorováno:

 • Ztráta vlasů;
 • zvracení
 • závrať;
 • hormonální poruchy;
 • zvýšení indexu tělesné hmotnosti;
 • zánětlivé procesy v dásních;
 • obecná slabost.

Nejúčinnější metodou je chirurgie. Bohužel provedení operace, dokonce i ve stadiu 1 rakoviny, může být velmi obtížné. Chirurgická intervence může způsobit nevratné poškození mozkových funkcí, což vede k postižení. Již ve stadiích 3-4 je většinu formací jednoduše nemožné odstranit. Kryodestrukce se provádí v případech, kdy není možné provést chirurgický zákrok. mozkový nádor se zmrazí a poté se po částech vyjme. Metoda se používá v kombinaci s chemoterapií.

Kolik lidí žije s gliomem mozku lze přečíst na stránce Glioma.

Kolik lidí žije s mozkovým nádorem?

Mnoho pacientů, kteří čelí příznakům rakoviny mozku, se zajímá, jak dlouho s tím žijí.?

Abychom mohli charakterizovat, kolik lidí žijí s rakovinou mozku, v medicíně se používá termín „pětileté přežití“. Někteří pacienti po léčbě žijí déle než 5 let a někteří jsou nuceni podstoupit nepřetržitou léčbu. Mladí lidé mají vyšší šanci na pětileté přežití než starší lidé.

Díky včasné detekci nádoru v rané fázi jsou šance na úplné vyléčení pacienta chirurgickým zákrokem a dalším lékem.

Bohužel však ani po úplném vyléčení žádný lékař nemůže zaručit, že se nemoc po chvíli nevrátí. Proto se od pacientů, kteří podstoupili léčebný cyklus a kteří obdrželi pozitivní výsledky, vyžaduje pravidelné vyšetření a dodržování správného životního stylu..

Pacienti starší 65 let s rakovinou mozku nežijí déle než 2 roky.

Kolik pacientů s maligním nádorem na mozku žije závisí na:

 • stádium nemoci;
 • lokalizace patologie. Pokud rakovinné buňky infikují mozkový kmen, pak je přežití téměř nemožné. V případech, kdy je nádor umístěn bezprostředně pod lebeční kostí, je možné operovat;
 • metastázy. Pokud se vyskytují v jiných částech mozku nebo orgánů, je šance na vyléčení téměř nulová.

Když je nemoc detekována, musí pacient zcela změnit svůj životní styl: dodržovat stravu, spánek a odpočinek, oprostit se od možných stresových situací a pravidelně se léčit.

Průměrné přežití mozkového nádoru je 35%, pokud je nádor maligní - 5%.

Po operaci a pozitivní dynamice onemocnění žijí pacienti déle než 10 let nebo mohou očekávat kompletní léčbu.

Kolik lidí žije s rakovinou mozku 4. stupně?

Přežití po provedení této diagnózy je 2 měsíce, ale existují případy (4–5%), kdy pacienti po detekci nádoru žili několik dalších let. Metastázy se v tomto bodě zpravidla šíří po celém těle a nádor ovlivňuje celý mozek.

Lékaři, kteří se ptají pacientů s onemocněním stádia 4 „jak dlouho žijí s rakovinou mozku“, se obvykle snaží situaci trochu zmírnit a obejít přímou odpověď. Jinak může diagnóza mentálně zničit pacienta a občas zkrátit zbývající čas.

Hlavní příznaky nádoru mozku

Špatná kvalita formace může růst uvnitř struktur „šedé hmoty“ nebo proniknout spolu s metastázami do jiných orgánů skrze krevní oběh. Podle umístění nádoru se rozlišují příznaky spojené s nemocí tohoto typu:

 • záchvaty migrény - první a hlavní příznak rakoviny;
 • bolestivé praskající pocity, lokalizované v jednom bodě, blíže ráno, jsou pozorovány s malými pohyby;
 • přetrvávající závratě;
 • zvracení, pocit nevolnosti, těžkosti v břiše;
 • duševní poruchy, neustálá změna nálady, kauzální dotyk, slza, podrážděnost;
 • nedostatek koncentrace;
 • ztráta chuti k jídlu, nadměrná únava, hubnutí;
 • zapomnětlivost, problémy s řečí;
 • potíže s identifikací položek;
 • porucha koordinace, nejistá chůze;
 • zhoršené vnímání všeho, co se děje;
 • ochrnutí paží, nohou nebo obličeje;
 • nekontrolované halucinace;
 • poruchy zraku a sluchu;
 • hormonální poruchy;
 • patologický stav kómatu.

Přítomnost maligního nádoru vyžaduje potvrzení na základě výsledků diagnózy, pouze tak může lékař předepsat odpovídající terapii. Bude také záviset na tom, jak se vyvíjí rakovina mozku lidského mozku a kolik pacientů žije po operaci.


Migréna a bolestivé praskající pocity jsou příznaky mozkového nádoru
Kromě konvenčních vyšetření, analýz, CT s kontrastem, MRI, RTG, ultrazvuku, se provádí vizuální vyšetření fundusu, studuje se stav vaskulární sítě v tomto orgánu. V případě jakýchkoli porušení jsou problémy se sluchem, zrakové postižení.

Vestibulární systém také spadá pod nepříznivé účinky rakovinných buněk, aby určil diagnózu, lékař vypracuje podrobnou historii.

Diagnostika

Příznaky tohoto onemocnění jsou rozmanité a pacient s větším nádorem může mít méně výrazné symptomy než pacient s malým nádorem. Především by měl pacient navštívit místního terapeuta, který mu předepíše další studie.

Oftalmolog může detekovat nemoc jako oční bulvu.

Když pacient navštíví lékaře se symptomy onemocnění, je mu předepsáno:

 • neurologické vyšetření;
 • pozitivní emisní tomografie;
 • CT
 • MRI
 • angiografie a jiné radioizotopové techniky;
 • magnetoencefalografie;
 • chirurgický zásah;
 • stereotaktická biopsie;
 • ventuloskopie;
 • lumbální punkce.

Metody léčby nádorů mozku

Teprve po provedení všech nezbytných studií může lékař vyvodit závěry o zdravotním stavu pacienta, určit fáze a možnosti léčby.

Skutečná prognóza mozkového nádoru

Rozvoj nekvalitní výchovy se může projevovat různými příznaky. Při pomalém šíření rakovinných buněk, kdy neexistují známky patologie, je délka života poměrně dlouhá. Při náhlém nárůstu nádoru, kdy se symptomy začínají projevovat velmi akutně, je patologický proces téměř nevratný.

Prognóza závisí na mnoha faktorech, včetně:

 • anamnéza;
 • typ onkologické patologie;
 • stadium vývoje choroby;
 • charakteristika choroby;
 • subtyp rakovinných buněk;
 • výsledky histologie;
 • velikost vzdělání, jeho lokalizace.

Nádor umístěný v těžko dostupných oblastech mozku a ovlivňující lymfatické uzliny má obvykle špatnou prognózu než rakovina, která by měla být léčena chirurgicky.

Pozitivní výsledek léčby ovlivňují kromě výše uvedených faktorů také další okolnosti:

 • pohlaví a věk pacienta;
 • celkový zdravotní stav;
 • přítomnost chronických patologií;
 • přítomnost specifických příznaků doprovázejících rakovinu;
 • silná bolest, prudký pokles tělesné hmotnosti;
 • otok, horečka;
 • charakteristiky rakoviny;
 • hloubka metastázy;
 • model vývoje nádoru;
 • typ metastázy: rakovina s postiženou buňkou se šíří přes cévy;
 • nepřítomnost nebo přítomnost nádorových markerů;
 • přítomnost "modifikovaných" chromozomů;
 • schopnost provádět obvyklé činnosti.

Přítomnost příznivých faktorů může mít významný dopad na výsledek vývoje patologického procesu. Pokud je rakovina diagnostikována v raných stádiích onemocnění, je nutné okamžitě zahájit její léčbu, v takovém případě bude prognóza pozitivní. Prognóza se však může časem změnit, protože onkologie není vždy přístupná terapii.

Léčba

K dnešnímu dni je léčba pacientů s rakovinou mozku prováděna následujícími způsoby:

 1. Neurochirurgie. Ne vždy možné kvůli nebezpečnému a nepřístupnému umístění nádoru. V chirurgii se aktivně používá kryochirurgie (expozice postiženým tkání tekutým dusíkem), což je považováno za velmi účinné. Gama nůž a počítačový nůž jsou v počátečních stádiích nemoci nezbytně nutné. Odstraňují DNA škodlivých buněk, čímž blokují rozvoj zaměření nemoci.
 1. Chemoterapie. Léčiva jsou předepisována jako injekce nebo perorálně. Zpravidla nepřináší požadované výsledky a je předepsána až po absolvování cyklu radiační terapie. Tento způsob léčby ovlivňuje celé tělo jako celek, nejen postiženou tkáň. Chemoterapie se provádí v několika cyklech, mezi nimiž jsou nutné přestávky. Důsledky tohoto typu ošetření mohou být vypadávání vlasů, křehké nehty, narušení integrity pokožky a výskyt trhlin na ní..
 2. Radiační terapie. Radiační terapie je předepsána po operaci, aby se zbavily nemocné tkáně neodstraněné lékaři nebo v případě kontraindikací v chirurgii, trvání je od 7 do 21 dnů. Brachyterapie - terapie, při které je do postižené tkáně zavedena radioaktivní látka. Externí radiační terapie je prováděna postupem, během kterého je pacient ozářen ozařováním.
 3. Léčba drogy. Je účinný pouze v kombinaci s jinou terapií a provádí se před operací. Léky mohou být antikonvulzivní (zmírnit příznaky 2 nebo pozdějších stadií) a steroidní protizánětlivé (zmírnit tlak na zdravé oblasti). Pacientovi jsou často předepisovány léky, aby se zbavily nepříjemných symptomů, jako jsou léky proti bolesti nebo antidepresiva.
 4. Endoskopické ošetření. Toto je méně traumatická metoda než neurochirurgie. Tento způsob operace minimalizuje poškození nervů a krevních cév, ale prodlužuje dobu rehabilitace pacienta kvůli kraniotomii.

Rehabilitační období po operaci trvá déle než jeden měsíc, protože pacient potřebuje hodně síly, aby se mohl vrátit do služby.

Druhy nádorů

 1. Hlavní. Začnou růst v těchto tkáních nebo v sousedních tkáních. To znamená, když se zjistí, že buňky těchto orgánů mají abnormality v DNA. Tyto prvky se vyvíjejí vysokou rychlostí. Přispívají k tvorbě nádorů..
 2. Sekundární (pocházejí z metastáz). Takové formace pocházejí z metastáz z jiného orgánu. To znamená, že proces výskytu začíná v jiném orgánu a přechází do mozku. Hůl je ze dvou konců: buď rakovina již existuje (pouze v jiné oblasti), nebo to je signál o její existenci. Takové formace jsou běžnější než první.

Vyznačují se také buněčným složením:

 • Neuroepiteliální objekty (často nalezené podle své vůle, 60% případů);
 • Shell
 • Nádory hypofýzy;
 • Choroby kraniálních nervů;
 • Metastázy vně mozkových ložisek;
 • Dysembryogenetické formace (vzácný typ patologie, se objevuje během vývoje těla).

V takových případech by měla být léčba zahájena okamžitě. Za to však stojí za to analyzovat a objasnit stupeň rozvoje.

Prevence

Slyšení lékařů tak strašnou diagnózou, jako je rakovina mozku, mnozí upadají do omámení a mentálně se začínají rozloučit s tímto světem. To je zcela nesprávný přístup. Lékaři už dlouho vyprávějí příběhy o zázračných uzdraveních lidí ve vážném stavu, kteří věřili v to nejlepší..

Aby se tato hrozná nemoc neobjevila, lékaři doporučují dodržovat jednoduchá pravidla:

 • zpracované masné výrobky (uzeniny, uzené maso, šunka) a hranolky by měly být ze stravy vyloučeny;
 • měli by trávit méně času mluvením na mobilním telefonu, za tímto účelem používat sluchátka nebo hlasitý odposlech;
 • zamezit interakci s radioaktivním zářením, vinylchloridem a jinými toxickými látkami;
 • není vhodné používat náhražku aspartamového cukru;
 • rutinně podstoupit preventivní diagnostiku ve formě MRI;
 • nekuřte tabák, cigarety a doutníky;
 • musíte trávit více času venku, na procházkách a mimo město. Kyslík saturuje a obnovuje mozkové buňky;
 • energetické nápoje a velké množství kofeinu by neměly být konzumovány;
 • pokuste se méně bát a vyhýbat se nervovým situacím;
 • přestat jíst smažená jídla;
 • neužívejte vitamínové doplňky (doplňky stravy);
 • Měli byste jíst zdravá jídla, která obsahují vitamíny (zelenina, ovoce). Pomeranče, mandarinky, citrony, paprika, červené zelí, mrkev, luštěniny, zelená listová zelenina (špenát a salát), brokolice, řepa a zelený čaj mají antikarcinogenní vlastnosti. Cibule, česnek, celá zrna a hnědá rýže posílí imunitu. Makaróny by měly být vybrány z celozrnného celozrnného chleba;
 • v případě jakýchkoli nežádoucích příznaků kontaktujte lékaře;
 • stojí za to vést zdravý životní styl, sportovat (ne nutně profesionálně, jen cvičit nebo chodit po dobu 30 minut denně). Pravidelná fyzická aktivita posílí kardiovaskulární systém a tím zlepší přísun krve do mozku;
 • měli byste dodržovat režim spánku, což znamená dostatek spánku v noci, protože hormon melatonin, který posiluje imunitní systém, je produkován pouze v tuto denní dobu. Snížená imunita je zelený signál pro rakovinu;
 • V žádném případě byste neměli pít alkohol, natož jeho zneužívání. Odstranění této závislosti sníží rizika onemocnění o 30%;
 • opalování se také vyplatí být opatrní.

Při dodržování těchto pravidel člověk nedává důvody vzniku rakoviny. Nemoc se téměř jistě neobjeví u lidí, kteří vedou zdravý životní styl a starají se o sebe.

Mozkový nádor je obtížné léčit a pokud je v prvním stadiu rakoviny mozku možnost navždy na tuto nemoc zapomenout, pak je od druhého pacienta nucen bojovat s nemocí po zbytek života, dodržovat léčbu a doporučení lékařů nebo se proti nemoci bránit. drahocenný čas (třetí a čtvrtý stupeň). Ale měli byste si vždy pamatovat, že ve všem existují výjimky a zázračné uzdravení - u pacientů s rakovinou to není neobvyklé..

Prevence rakoviny

Lékaři dokázali, že 80% případů lze zabránit! Otázkou je, jak to udělat? Existují pouze dva způsoby: spolehlivá prevence a včasná diagnostika..

Tipy pro lékaře:

 • Dietní metody boje. Vědci vyvinuli speciální dietu pro boj s rakovinou. Konkrétně: používání produktů šetrných k životnímu prostředí. Odstraňte z potravy plísňové prvky a uzená masa a vyloučte také smažená a tučná jídla. Měli byste také opustit špatné návyky;
 • Udržování zdravého životního stylu.

Samozřejmě jako takové metody prevence - ne. Pokud budete dodržovat všechna pravidla, je možné problém vyhladit. Je zřejmé, že pokud rakovina, pak to nemůže být odstraněna bez pomoci lékařů. Ale pomocí správných akcí můžete vždy pomoci a zmírnit některé body..

Léčba nádoru

Je možné zpomalit nárůst nádoru a následně jej léčit chemoterapií. Takový nástroj však vždy nepomůže a v některých případech se ukáže, že je neúčinný. To lze vysvětlit skutečností, že mozkové laloky jsou „odděleny“ od hlavního krevního řečiště encefalickou bariérou a mnoho terapeutických látek jím nepronikne. A účinek velkého počtu syntetických drog na všechny orgány je výrazně negativní.

Chirurgická léčba také vždy nepomůže, zejména pokud existuje nefunkční typ nádoru, který se vytvořil v nepřístupné oblasti. Odstranění nádoru může způsobit nebezpečné následky v podobě zapojení mozkové tkáně do patologického procesu a dalšího narušení centrálního nervového systému.

Patologii lze zpravidla léčit pouze pomocí radioterapie (radiační terapie). Tvorba nádoru je ovlivněna radioaktivním zářením v požadované dávce. V tomto případě můžete dosáhnout maximálního přežití, zastavit nekontrolovaný růst patologických buněk.

Někdy provádějí třístupňovou léčbu: chirurgická likvidace nádoru - při zvláštních lécích - ozařování. Tradiční medicína s nádorem na mozku je neúčinná a je použitelná pouze v první fázi výskytu nádoru.

Příčiny, příznaky a důsledky

Když se objeví nádor na mozku, mnoho lidí se zajímá o to, zda může ovlivnit délku života, jak dlouho s ním lidé žijí a jaké mohou být důsledky. Nejprve musíte zjistit, proč se to zdá..

Existuje několik příčin benigní mše v lebce. Mezi nimi:

 1. Hormonální narušení.
 2. Infekce a viry.
 3. Patologie mozkových cév.
 4. Genetické mechanismy.
 5. Využití mobilních komunikací. Elektromagnetické pole telefonů negativně ovlivňuje mozek.


Radiační expozice. Tato formace je často způsobena zářením. Například pro některá onemocnění vlasové pokožky byla použita radiační terapie (záření). Čím delší je trvání takové léčby, tím vyšší je riziko benigního nádoru.

 • Zranění hlavy.
 • Vystavení chemikáliím, např. Kontakt s vinylchloridem. Jedná se o speciální plynnou látku, která může být obsažena v plastových výrobcích. Jeho zvýšené množství v objektech používaných lidmi je velmi nebezpečné..
 • Nesprávná výživa. Například časté používání náhrady cukru v potravinách. Obsahuje aspartam (chemické sladidlo), které vyvolává negativní reakce ve formě mozkových nádorů..
 • Taková patologie v prvních stádiích vývoje se neprojevuje. Můžete s ním žít po dlouhou dobu, aniž byste věděli o jeho přítomnosti. Pouze se zvětšením velikosti mozkového nádoru se příznaky objevují v důsledku komprese jeho struktur. Je možné předpokládat přítomnost patologie podle několika příznaků:

  • prasknutí bolesti v hlavě (zhoršené kašlem, přikývnutím hlavy);
  • časté závratě;
  • příznaky gastrointestinálního rozrušení;
  • epileptické záchvaty;
  • křeče
  • duševní poruchy;
  • změna osobnosti;

 • narušení chuti, sluchové, barevné pocity;
 • nedostatek koordinace;
 • problémy s pamětí
 • letargie, apatie, slabost;
 • necitlivost paží nebo nohou;
 • ochrnutí obličeje.
 • Jeden takový příznak se může objevit nebo několik najednou. V každém případě je nutná konzultace se zkušeným lékařem, protože patologie může mít vážné následky. Jaké je nebezpečí této choroby? S předčasným ošetřením nebo jeho neexistencí jsou možné následující důsledky:

  • ireverzibilní poškození mozkové tkáně v důsledku komprese mozkových struktur;
  • krvácení s nebo po operaci;
  • možné pooperační komplikace;
  • někdy se benigní nádor transformuje na maligní rakovinný nádor. Potom se průměrná délka života pacienta výrazně snižuje.

  Diagnostické metody

  Pro stanovení diagnózy je nutné provést několik průzkumů a studií:

  • Při průzkumu pacienta jsou identifikovány existující příznaky, je stanovena délka špatného zdraví. V případě potřeby jsou stanoveny testy. Nemohou však detekovat nádor. Dozvíte se o zánětlivém procesu nebo jiných patologiích spojených s vývojem novotvaru.
  • Zobrazování magnetickou rezonancí může určit přítomnost nádoru. Během tohoto vyšetření jsou snímky mozku snímány ze všech stran. Takže můžete vidět umístění nádoru a jeho velikost.
  • Počítačová tomografie, elektrická mozková aktivita, angiografie, kraniografie - tato vyšetření poskytují podrobné informace o novotvaru a umožňují vám stanovit správný směr léčby.
  • Biopsie (při nádorových buňkách pacienta) určuje, zda se jedná o benigní nádor.

  Příznaky vývoje nádoru

  Podezření na novotvary je často obtížné. A pod podmínkou pomalého vývoje člověk po letech necítí svou přítomnost. Rychle rostoucí formace se dříve cítily. Ne hned, člověk přemýšlí o nádoru. Nemoci jsou často přičítány příznakům jiné nemoci..

  Následující projevy je třeba brát vážně:

  • Trvalé bolesti hlavy. Cítit se v určitém bodě nebo části hlavy. Například v časné, týlní, přední oblasti, v závislosti na umístění nádoru. Jak roste, symptom se zesiluje v důsledku komprese dalších oblastí. Léky proti bolesti nemají správný účinek.
  • Nekoordinace pohybů. Vyskytuje se v důsledku konstantní akutní bolesti hlavy nebo vlivem nádoru na vestibulární aparát umístěný v mozečku.
  • Nevolnost nebo zvracení při absenci gastrointestinálních problémů. Může se vyskytnout kvůli závratě..
  • Zhoršení paměti a duševní aktivity, prudká změna nálady.
  • Záchvaty.
  • Také v závislosti na umístění nádoru je řeč narušena, sluch je snížen, končetiny znecitliví, zhoršuje se vidění.

  Pokud máte takové příznaky, musíte podstoupit lékařské vyšetření.

  Klinická vyšetření jsou prováděna pravidelně, což umožňuje včas identifikovat vznikající novotvary.

  Jak se v patologii vyskytují příznaky?

  Klinický obraz nádorů v mozku je rozdělen do 2 skupin:

  1. Fokální klinické projevy.
  2. Mozkové klinické projevy.

  Fokální symptomy závisí na oblasti lokalizace nádoru, úrovni komprese nervových zakončení a stupni destrukce tkáně. Mozkové příznaky se projevují na pozadí progresi patologie a zapojení dalších mozkových struktur do procesu.

  Fokální příznaky

  Prvním příznakem vývoje mozku je zvýšení citlivosti kůže. Jak nádor roste, kůže začíná být příliš citlivá na dotek, teplo nebo chlad..

  Rozlišovací reflexy jsou narušeny. Sluchová funkce pacienta se snižuje (až do úplné ztráty sluchu) v důsledku zapojení sluchového nervu do léze. Rovněž je narušena vizuální funkce, a to částečně i úplně. Díky komprimaci mozkové části mozku zodpovědné za vnímání obrazů se člověk stává neschopným číst a rozpoznávat okolní objekty.

  Koordinace pohybů je narušena vznikem útvaru v mozkové zóně. Můžete si všimnout, jak se chod pacienta postupně mění. Rovněž dochází k částečné nebo úplné paralýze určitých částí těla, což lze vysvětlit narušením toku impulsů z mozku do míchy a svalů..

  V rané fázi vzniku nádoru je řeč pacienta zmatená a rukopis se také mění. Postupem času se progresí novotvaru, taková porušení pouze zvyšují na intenzitě a je téměř nemožné pochopit, o čem osoba mluví.

  Klesá paměť, mentální aktivita, koncentrace. Kromě toho se podrážděnost zvyšuje, pacient se rychle unavuje, a to i při mírné fyzické námaze. Nemůže si pamatovat jména objektů, jména, pamatovat si nedávné akce.

  Hormonální pozadí je přerušeno. Důvodem je vznik výchovy v části mozku, která je zodpovědná za produkci hormonů. Lze také pozorovat vegetativně-vaskulární dystonii, jejíž příznaky jsou závratě, bušení srdce, celková nevolnost, pokles tlaku.

  Mozkové příznaky

  Osoba s nádorem mozku může mít trvale bolesti hlavy. Intenzita bolesti se zvyšuje ráno po probuzení, jakmile člověk provede první pohyby. Léky jsou neúčinné a nemohou se s takovým příznakem vyrovnat. Z hlediska závažnosti jsou bolesti hlavy podobné útokům intrakraniální hypertenze. Závratě je častým příznakem mozkového nádoru. Příznak způsobený kompresí mozkové tkáně..

  Formace podobná nádoru způsobuje zvýšení tlaku uvnitř lebky a stlačení struktur odpovědných za zvracení. Zpravidla ani zvracení nepomáhá zmírnit nevolnost, protože má vysokou intenzitu. Spolu s tím se člověk rychle unaví kvůli zhoršenému průtoku krve a nedostatečnému metabolismu kyslíku v mozku.